Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5545
30 november 1952

Totale overgave aan God waarborgt vaderlijke zorgzaamheid

Beschouw jullie als mijn beschermelingen en een innerlijke rust zal over jullie komen. Alle verantwoordelijkeheid is dan van jullie afgenomen, als jullie je vol vertrouwen aan Mij overgeven en Mij alleen laten heersen. En Ik zal waarachtig alles in goede banen leiden. In zowel lichamelijke als in geestelijke nood moeten jullie Mij aanroepen, maar dan ook vol geloof afwachten, wat Ik bepaal, want jullie weten niet, wat goed voor jullie is, maar Ik weet het en behandel jullie als een liefhebbende Vader, die alleen het beste wil voor Zijn kinderen. Laat jullie dus door Mij leiden en wees onbezorgd, want Ik leid jullie waarachtig juist.

De onvoorwaardelijke overgave van een aards kind aan zijn hemelse Vader is iets geweldigs, want dit bereikt alles, omdat het in Hem gelooft. Waar twijfel en bange zorgen over de toekomst een menselijk hart nog bezwaren, daar is dit geloof nog niet aanwezig, de mens heeft zich nog niet volledig aan Mij overgegeven, en daarom gaat hij ook nog gebukt onder een zwaardere last, dan nodig is. Ik ken al jullie behoeften, Mij ontgaat geen enkele gedachte, Ik ken de innerlijke opwellingen, en dus weet Ik ook, wat de mens nodig heeft. En dat wil Ik hem geven. Maar ook het nog ontbrekende geloof wil Ik hem geven, en daarom zal Ik niet zijn zorgen wegnemen, tot hij aan geloof gewonnen heeft en Mij alle zorgen toevertrouwt. Maar dan zullen zijn zorgen van hem afvallen, dan heeft hij geen twijfel en bedenkingen meer, dan is hij volledig gerustgesteld en zeker van mijn hulp.

Zolang jullie mensen dus angst hebben voor de toekomst, zolang verontrustende gedachten jullie bezighouden, zijn jullie nog niet zo met Mij verbonden, dat jullie je als mijn beschermelingen voelen, want dit bewustzijn neemt alle angst en zorgen van jullie af. Jullie mogen gerust onverschillig staan tegenover de uitdagingen van de wereld, want jullie kunnen ze niet bedwingen of vervullen zonder mijn hulp. Vertrouw daarom op Mij, en alles zal ten beste voor jullie geregeld worden. En kunnen jullie zelf daar niet het beste uit opmaken, vertrouw dan desondanks op Mij, want Ik zie waarachtig, wat een goede en wat een slechte uitwerking voor jullie heeft, Ik heers met liefde en wijsheid, en Ik wil waarlijk alleen het beste voor jullie.

Maar pas de volledige overgave aan Mij, het volledig onderwerpen van jullie wil aan de mijne verzekert jullie ook van mijn vaderlijke zorgzaamheid, en jullie zelf kunnen alle zorgen laten varen. Niets kan gebeuren zonder mijn wil of mijn toelating, dat moeten jullie steeds voor ogen houden, wat jullie ook overkomt. En zoals het komt is het goed, want Ik waak over ieder mens, maar des te meer over degenen, die Mij willen dienen en die als mijn knechten ook de bescherming van de Vader des huizes genieten. Maar wie als een kind in mijn armen vlucht, die wordt ook als een kind opgenomen, en hij geniet vaderlijke bescherming en Zijn totale liefde.

Jullie kunnen allen licht door het aardse leven gaan, indien jullie deze, woorden van Mij ter harte nemen en al jullie zorgen werpen op Mij, die jullie liefheb en jullie ook wil helpen naar innerlijke vrede en een levendig geloof, die steeds bij jullie is, wanneer jullie Hem roepen.

Amen