Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5515
24 oktober 1952

Reiniging van het hart als tempel van God

Ik wil in u wonen. Daarom moet uw hart ook zo geaard zijn dat Ik Mij daarin kan ophouden. En Ik kan alleen daar verblijven waar al het niet-goddelijke tevoren verwijderd werd. Ik kan alleen in een tempel van de liefde zijn, in een opnamevat dat waardig is Mij zelf in zich te dragen. En het vereist heel veel arbeid aan zichzelf het hart zo te vormen dat Ik daarin kan verblijven. Want als er rommel verwijderd wordt, breidt zoiets zich al weer uit en de arbeid moet onvermoeibaar verricht worden tot het hart getooid is met de deugden die Mij nu daarin verblijf laten nemen.

Ik ben vol van liefde en geduld, dus zult u dat ook moeten zijn. Ik ben zachtmoedig en boven alles vredelievend, en zo moet ook u uw best doen aan Mij gelijk te worden. Ik ben vol toegevendheid en begrip voor alle zwakheden en vraag van u hetzelfde, ook al zult u niet de graad bereiken die u op aarde al tot een goddelijk wezen vormt. Ik vergeef degenen die Mij beledigd hebben en vergeld het hun met genadegeschenken van allerlei aard, en zo mag ook u geen enkel medemens een onrecht kwalijk nemen, u moet met gelijkmoedigheid en vriendelijkheid diegenen bejegenen die u krenkten, en u zult hun liefde moeten geven en dus ook moeten trachten hun liefde te winnen.

U zult steeds een voorbeeld moeten nemen aan mijn levenswandel op aarde, daar Ik als mens met dezelfde tegenwerkingen te kampen had en toch overwinnaar bleef, omdat de liefde Mij kracht gaf, die ook u te allen tijde zult kunnen betrekken, wanneer u maar veel liefde geeft. Een zo gelouterd hart zal er zich spoedig van bewust worden wie het in zich draagt, want de liefde trekt Mij heel sterk aan, de liefde maakt het hart mooi en daarnaast kan niets blijven bestaan wat mijn tegenwoordigheid zou kunnen verhinderen. En u zult niet moeten oordelen, u zult dat aan Mij moeten overlaten en Ik oordeel waarlijk rechtvaardig, maar toch anders dan u, omdat Ik ook dat wat nog ver van Mij afstaat liefheb en eens wil winnen.

Tracht te leven naar mijn voorbeeld op aarde en de poging zal u beloond worden. Want wie serieus wil, wordt ook in overvloed mijn kracht toegestuurd om zijn wil ook uit te kunnen voeren. Wie ernstig naar innerlijke voltooiing streeft, zal ze bereiken, want hij zal Mij als zijn Helper spoedig in zich voelen en samen met Mij zal hem alles licht vallen, ook het bereiken van een graad van rijpheid, die het streven en doel van u allen moet zijn. Uw hart zal voor Mij een woonplaats worden en blijven en Ik zal zelf bij u aanwezig zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen