Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5508
15 oktober 1952

"Kom allen tot Mij"

U zult in mijn armen kunnen vluchten als u belast en beladen bent.

Want mijn liefde wil u allen omvatten en niemand zal Ik van Mij afstoten die in zijn nood tot Mij komt en Mij om hulp vraagt.

Ik wil troosten en kracht schenken. Ik wil wonden helen en zwakken sterker maken. Ik wil in alle harten hoop en vertrouwen wekken. Ik wil mijn genaden uitdelen, omdat de ziel van niemand gezond kan worden zonder genade. Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken. Maar wie zwak is in het geloof, hoort deze woorden wel, maar neemt ze niet aan, al zijn ze ook tot hem gesproken. Hij draagt zijn last verder die Ik hem toch gaarne zal afnemen wanneer hij zich aan Mij overgeeft. Kom tot Mij - uw wil zelf moet u naar Mij toe drijven, want Ik legde alleen daarom de last op uw schouders opdat u de weg naar Mij zou vinden.

Elke nood is een lokroep van uw hemelse Vader, die in Zijn liefde naar uw liefde, naar uw komst, verlangt, om u gelukzalig te kunnen maken. En zo ook moeten noden van de ziel u naar Mij toe leiden, alles moet u Mij toevertrouwen, want Ik wil dat u zich ontdoet van datgene wat u terneerdrukt.

Wel ken Ik al uw lijden en noden, maar Ik kan u pas dan helpen, wanneer u Mij alles voorlegt, omdat Ik wil dat u zich als mijn kinderen tegenover de Vader gedraagt, omdat Ik wil dat u steeds de weg gaat die alle goede kinderen gaan, de weg naar de Vader, die in Zijn liefde elke zorg van hen wil afnemen en hen met raad en daad bijstaat om hen gelukkig te maken in tijd en eeuwigheid. Vlucht altijd in mijn armen, die zich beschermend over u uitspreiden, die u over klippen en wegen vol stenen heen dragen, die u met liefdevolle zorg begeleiden zolang u op aarde leeft. Heb altijd maar vertrouwen, want Ik stoot geen van u van Mij af, al waadt u ook in zonden.

Ik wil u vrij maken van zonde en schuld. Kom maar naar Mij, u allen die belast en beladen bent.

Roep Mij, dat Ik erbarmen met u heb en Ik zal u verhoren. Ik zal u mijn handen toesteken, opdat de weg naar Mij voor u gemakkelijk zal worden, want Ik wil helpen en genezen, Ik wil zieken en zwakken die zichzelf alleen niet meer kunnen helpen, gelukkig maken en u allen moet in Mij diegene herkennen, die u heeft verlost, omdat Zijn liefde voor u overgroot is.

Amen