Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5507
14 oktober 1952

Elke dag is een geschenk

Elke dag is nog een geschenk voor u, dat u op een wijze manier zou moeten gebruiken. Want u zult nooit meer datgene kunnen inhalen wat u op aarde verzuimde, zelfs wanneer ook in het rijk hierna voor u een positieve ontwikkeling mogelijk is. Maar op aarde zult u veel meer kunnen bereiken, omdat u kracht ter beschikking staat die u in het geestelijke rijk mist als u op aarde hebt gefaald. Het is een volledig andere toestand voor uw ziel als ze het lichaam heeft verlaten, als ze geen geestelijke kracht mee kan nemen, die ze wel hier op aarde kan verwerven en die voor haar een onnoemelijke rijkdom betekent in het geestelijke rijk. Hier op aarde kan ze dagelijks en elk moment werken voor haar ziel en geestelijke goederen verzamelen. In het hiernamaals heeft ze ondersteuning nodig van liefdevolle wezens om zich toevoer van nog enige kracht te verschaffen. En ze denkt berouwvol aan de onbenutte tijd op aarde, zodra ze tot inzicht zal komen wat ze heeft verzuimd.

Elke dag die u nog op aarde vertoeft, is een geschenk van God, waar u vrij bezig zult kunnen zijn en veel kunt verwerven. Maar alleen deze tijd naar de wil van God te benutten, levert u geestelijke rijkdom op. En daar wordt u steeds toe aangespoord, omdat onherroepelijk elke dag verloren is, die u niet hebt geleefd voor de eeuwigheid, die u alleen hebt gebruikt voor wereldse verplichtingen, daar u alleen aardse goederen hebt verworven die vergankelijk zijn. Voor ieder van u is binnenkort het einde gekomen. Slechts weinigen zullen het laatste einde meemaken, maar het merendeel zal tevoren reeds worden weggeroepen, voordat ze wegzinken in de diepte. Want de laatste tijd stelt grote eisen aan de vrije wil van de mens, die voor de ziel werkzaam moet zijn, maar alleen voor het lichaam zorgt en vergaart. De laatste tijd wordt slechts door weinig mensen zo benut, zoals het nodig is om een hiernamaals vol licht binnen te kunnen gaan. Maar de meeste mensen denken niet aan hun ziel. Ze luisteren niet naar de aanmaningen en waarschuwingen die de liefde en barmhartigheid van God hun nog doet toekomen. Ze geloven niet en dat is hun ondergang.

En Gods barmhartigheid neemt voortijdig van de aarde, bij wie er nog een mogelijkheid bestaat dat ze in het rijk hierna hogerop kunnen klimmen, al is het ook onder heel wat moeilijker omstandigheden dan op de aarde. Doch waar dit vooruitzicht niet bestaat, behouden de mensen hun lichamelijk leven tot aan het einde om dan als volledige mislukkingen een vreselijk lot tegemoet te gaan: weer ingelijfd te worden in de materiële scheppingen ten behoeve van hun opwaartse ontwikkeling vanuit de diepte. Elke dag is voor u mensen nog een geschenk, dat u zult moeten benutten naar het beste vermogen. Leef naar de wil van God en vergaar en werk alleen voor het leven van de ziel. Want de aarde zal vergaan en met haar alles wat op haar leeft.

Amen