Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5493
24 september 1952

Troostrijke woorden van de Vader - Verwijzing naar de dood

Het is een onverdiende genade dat u mensen in mijn armen zult kunnen vluchten wanneer u in nood bent. Steeds weet u dat Ik voor uw vragen en verlangens een luisterend oor heb. Maar u weet ook dat Ik wacht op uw roepen. Dat Ik de stem van mijn kind wil horen, die Mij in gedachten in elke roep om hulp tegemoet schalt.

Ik wil dat u naar Mij komt in elke aardse en geestelijke nood, opdat u nu ook mijn hulp ondervindt. In kleine en in grote noden sta Ik u terzijde. Maar weet u ook wat Ik met u voorheb? Weet u of de hulp die u voor uzelf wenst, zich ervoor leent dat uw ziel rijper wordt? Juist omdat u dit niet weet, moet u bidden: "Vader, Uw wil geschiede". U moet wel bidden dat Ik u zal helpen, maar niet op welke manier, want Ik weet waarlijk het beste wat bevorderlijk is voor uw ziel. U kinderen bezit toch mijn liefde. U allen zult het doel moeten bereiken op aarde, de aaneensluiting met Mij tot stand te brengen.

Alles nu, wat daartoe helpt, doe Ik u toekomen, omdat Ik wil dat u zalig zult worden. Wel zult u Mij al uw kleine en grote zorgen en noden moeten voorleggen, u zult met al uw verlangens naar Mij moeten komen en als u een diep geloof hebt en dit geloof in het gebed tot uitdrukking brengt, dan vervul Ik u ook uw wensen. Want een diep geloof is al een verhoogde graad van rijpheid en de aaneensluiting met Mij heeft dan al plaatsgevonden door de liefde, die eerst het levende geloof heeft voortgebracht. Dan dus zult u mijn vaak wonderbaarlijke hulp ondervinden. Maar zolang het levende geloof nog niet aanwezig is, zolang u nog zwak bent in het geloof en dus ook zwak in de liefde, moet Ik u vaak onthouden wat u afsmeekt, maar steeds alleen uit vaderlijke zorg om de rijpheid van uw ziel.

Doch steeds zult u op Mij moeten vertrouwen, dat Ik alles zo voor u regel, zoals het goed is.

Maar acht het lichamelijke leven niet als het hoogste goed. Beschouw het veeleer alleen als noodzakelijk voor de ziel. En als u dus aan de ziel denkt en haar toestand na de dood en voor haar leven zorgt en werkt, dan hoeft u ook geen vrees te hebben voor de dood. Want dan is hij voor u alleen de weg naar de eeuwigheid, vol van licht. Doch u zult nooit meer terugverlangen naar de aarde. Dan pas zult u leven en in mijn nabijheid onuitsprekelijk gelukzalig zijn.

Amen