Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5482
8 september 1952

Zegenende woorden van de Vader

U mijn kinderen, u geef Ik mijn zegen. Een band van liefde zal u omarmen, nu en voor altijd. Wat ook aan aardse noden nog op u afkomt, draag het berustend volgens mijn wil. Richt uw ogen omhoog naar Mij, vanwaar altijd hulp voor u komt. En laat de Geest in u spreken. Hij zal u steeds woorden van liefde en vertroosting van Mij overbrengen en u zult het voelen dat u nooit alleen bent, dat Ik mijn handen over u uitspreid, dat Ik u in liefde vastpak en u naar het doel leid.

Maar beveel Mij ook aan bij uw medemensen. Denk eraan dat ze in grote nood verkeren, zolang ze niet Mij zelf bezitten. En help hen Mij te bereiken, help hen te geloven in Mij, zodat ook zij vol vertrouwen naar Mij opkijken in elke nood. Want Ik wil alle mensen helpen. Ik wil allen aan mijn hart trekken, Ik wil voor allen de goede Vader zijn die hen zal leiden en beschermen, die zich naar hen over buigt als maar een zachte smeekbede tot Hem doordringt.

Tracht uw medemensen te winnen voor Mij en mijn rijk, breng hun de woorden over die u van Mij zult ontvangen en vorm onder elkaar een gelovige gemeenschap. Wees lid van de kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht, die op een vast onwankelbaar geloof is gebaseerd. Zo’n gemeenschap zal veel zegen schenken, omdat Ik zelf midden onder u vertoef als u in liefde aan Mij denkt, als u Mij door het aanroepen van mijn naam in uw midden zult laten vertoeven, zoals Ik het u heb beloofd met de woorden: Waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn, daar ben Ik midden onder hen.

En mijn woord is waarheid en verzekert u dus mijn aanwezigheid, steeds wanneer uw gedachten bij Mij zijn, wanneer u met Mij of over Mij zult spreken, wanneer u met liefdevolle harten naar Mij verlangt. Dan ben Ik bij u en houd zegenend mijn handen boven uw hoofden. Mijn zegen zal u begeleiden op al uw wegen en mijn liefde geeft u kracht en genade.

Amen