Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5481
6 september 1952

Onze Vader, die in de hemel zijt - God - Vader

Laat Mij voor u geen verre God zijn, die u alleen op bepaalde tijden aanroept om hulp, zoals menselijk uitgevaardigde voorschriften het eisen, maar roep Mij te allen tijde tot u, laat Mij steeds in uw nabijheid zijn, zie in Mij de Vader, die met innige liefde naar Zijn kinderen verlangt en spreek tot me zoals een kind tot zijn vader spreekt, zonder vrees, vol vertrouwen en eenvoudig, zodat mijn hart geniet van het gestamel van de kinderen.

Pas wanneer u, mensen Mij niet meer in de verte zoekt, pas wanneer u mijn nabijheid voelt, is de juiste band met Mij tot stand gebracht, die nu ook zijn gevolgen heeft: het inwerken van mijn liefde op u die mijn kinderen zijt en die van hun kindschap ook gebruik moeten maken. Dan zult u niet meer eenzaam over de aarde gaan, dan hebt u de trouwste Vriend en Helper aan uw zijde, dan zult u juist leren denken en uw aardse leven ook juist benutten, omdat Ik u nu instructie geef, die u als gedachte opneemt en daar ook naar handelt, want een goed kind doet wat zijn vader van hem verlangt.

Leer in Mij de Vader zien. Want Ik wil door u bemind worden, maar niet alleen als God gevreesd. Dan zal ook uw gebed zo zijn, dat Ik het kan verhoren, omdat liefde en geloof daarin tot uitdrukking komen. Maar tot God spreekt u niet zo innig zoals u tot de Vader zult kunnen spreken. U spreekt dan alleen zo, zoals u het volgens traditie hebt geleerd, zoals het geloof van de kerk het u voorschrijft en het kan te gemakkelijk tot slechts een vorm blijven, een gebed dat niet in geest en in waarheid naar Mij wordt opgezonden. Ik verhoor de gebeden met de lippen niet, Ik wil als Vader door mijn kinderen worden aangesproken, Ik wil het hart horen spreken, waar Ik me dan ook vol liefde naartoe overbuig en de verzoeken inwillig.

Wel zult u, mensen eerst een God en Schepper van eeuwigheid moeten leren zien, opdat in u het geloof ontwaakt, maar dan moet dit geloof levend worden door de liefde, u zult God moeten leren liefhebben als uw Vader en dan zal er geen dode of vormelijke verhouding meer tussen ons zijn, dan brengt u de innige verbinding met Mij tot stand die Ik van u vraag om u met alle liefde te kunnen omvatten. Dan hebt u een grote schrede gezet op de weg naar de voleinding en dan geef Ik u nooit meer op en mijn zorgzame vaderliefde leidt u naar uw doel.

Als mijn ware kinderen betrekt u het eeuwige vaderland, uw vaderhuis, u aanvaardt de erfenis van de Vader, u zult kunnen scheppen in licht en kracht, net als Ik en in mijn wil en u zult onbeschrijfelijk gelukzalig zijn.

Amen