Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5467
21 augustus 1952

Satan woedt met versterkte macht - Eindtijd

De tekenen die op het einde wijzen zullen vermeerderen en de activiteiten van satan zullen steeds duidelijker op de voorgrond treden, want allen die naar Mij streven zullen zijn vijandig drijven bespeuren. Hij zal trachten hen in twijfel en verwarring te brengen, en vaak niet zonder succes. Ik bescherm echter de mijnen en breng zijn doen en laten aan het licht, zo dat het voor allen te herkennen is die Mij ernstig als doel voor ogen hebben. Het zijn de tekenen van de tijd, want ook de krachten van de duisternis zijn onverdroten bezig omdat het einde nadert. Maar Ik zeg u; wees waakzaam, bid en houd u aan Mij, en hij zal u geen schade kunnen toebrengen.

Licht en duisternis strijden tegen elkaar, want de duisternis haat het licht en die zal zich daarom altijd als schaduw merkbaar maken waar geen helder licht schijnt. Ik heb echter de macht zulke schaduwen te verjagen, en glansrijker dan ooit zal het licht stralen. Maar u zult uzelf nooit in de rust kunnen verheugen, want er zal een voortdurende strijd zijn met mijn tegenstander zolang u op aarde leeft. En hij is ook tot het einde ijverig in de weer u schade te berokkenen. Want hij weet dat hij u verloren heeft, en hij gelooft u weer terug te kunnen winnen.

De vijandelijkheden van hen die hem horig zijn zullen steeds talrijker worden, en wel des te meer hoe levendiger u straalt, wat hij wel beseft. Maar hij haat het licht omdat hij de waarheid haat, en gaat daarom tegen de waarheid in. En zolang u zich bezig houdt op aarde de waarheid te verspreiden en mijn woord te brengen tot uw medemensen, zolang zal hij u ook als vijand vervolgen en trachten u ten gronde te richten.

Hij zal openlijk de waarheid aanvallen en u, die voor de waarheid instaat, belasteren. En hij zal u als bedriegers afschilderen om ook het geestesgoed dat u vertegenwoordigt twijfelachtig te maken. Maar hij kan toch niet tegen u standhouden, want achter u en de waarheid sta Ik zelf.

Maar het zal hem gelukken u, mijn vertegenwoordigers uit elkaar te drijven. Het zal hem gelukken u te isoleren omdat de gemeenschappelijke arbeid hem niet past, en omdat hij in de strijd tegen de enkeling op succes rekent.

Maar zelfs dan bescherm Ik nog het licht, en de zuivere waarheid zal hij niet kunnen verzwakken. Toch moet u waakzaam zijn en bidden, want u bent steeds in gevaar zwak te worden als u Mij niet om bescherming aanroept tegen alle aanvallen van de tegenstander.

Want het einde is nabij al raast hij met versterkte macht, want zijn tijd is gekomen waarin hij weer gekluisterd wordt zoals verkondigd is. De waarheid zal zegevieren en allen tot zaligheid brengen die de waarheid gehoor schenken en zo het licht aannemen dat Ik laat oplichten. Want daardoor kan Ik hen helpen vanuit de duisternis des geestes en uit de macht van de dood tot het licht en het leven te komen, en door de waarheid de zaligheid deelachtig te worden.

Amen