Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5441
18 juli 1952

Een beschrijving van het hiernamaals is slechts door middel van beelden en vergelijkenderwijs mogelijk

Alles wat boven uw aardse leven uitgaat zal een mysterie voor u blijven, zelfs al wordt het u door de goedheid en liefde van uw hemelse vader verklaart, want het kan altijd alleen op een voor u begrijpelijke wijze worden uitgelegd zolang u op deze aarde vertoeft. U kunt uzelf ondanks alle uitleg slechts een voorstelling vormen in zoverre dit met uw bevattingsvermogen en uw inzichten overeenkomt, en deze kennis probeert u ook toe te passen op de gindse wereld die voor u nog gesloten is.

Maar u denkt er niet over na hoe onnoemelijk begrensd uw kennis is en hoe onbeschrijfelijk klein en ook armzalig deze aarde is die u bewoont, vergeleken met al de heerlijkheden van vele andere scheppingen in het rijk van God. U denkt er niet aan dat iedere mogelijkheid van vergelijking, om u mensen een volledig begrip te kunnen geven van de bovenaardse wereld, u ontbreekt.

Daarom is het ook onmogelijk u opheldering te geven welke geheel volgens de waarheid is. U kunt alleen vergelijkenderwijs beschrijvingen ontvangen waarin u kunt zien dat precies zoals op aarde, daar ook wetten moeten worden nageleefd -dat de goddelijke ordening in het geestelijke rijk onvoorwaardelijk opgevolgd moet worden, als de opwaartse ontwikkeling ook in het hiernamaals wil voortgaan. Verder is het onmogelijk geestelijke indrukken over te brengen aan mensen op de aarde of die bij benadering te verklaren. Er zijn geen woorden te vinden voor dat wat de wezens in het hiernamaals ervaren en die hun toestand aan u mensen zouden kunnen beschrijven. Onder deze ervaringen valt te verstaan de uitwerking van datgene wat ze beleven, wat ze zien en wat ze voelen bij het zien van de niet te beschrijven scheppingen, of die nu van zalige - of onzalige aard zijn. Deze dingen aan u mensen weer te willen geven is alleen mogelijk door middel van vergelijkende beelden, zodat u dus aardse begrippen voor ogen worden gesteld die u wel de zin en het doel duidelijk maken, maar toch nooit aan de werkelijkheid beantwoorden.

De lichamelijke dood is niet het einde. De ziel leeft voort in sferen die zij zichzelf door het aardse leven heeft geschapen. Zalig of onzalig kan haar lot zijn. Maar hoe het ook zij, het kan u mensen slechts aanschouwelijk worden voorgesteld, en iedere verduidelijking ervan, iedere beschrijving is altijd maar een zwakke poging een probleem met voor u bekende begrippen op te lossen om in u het verantwoordingsgevoel tegenover uw ziel te versterken wier lot in het hiernamaals u mensen op aarde zelf gestalte geeft.

De mensheid is de kennis over aangelegenheden in het hiernamaals onthouden, en ze zal ook nooit kunnen doordringen in een gebied dat eerst dan betreden kan worden, wanneer de geestelijke ontwikkeling van een mens die graad bereikt heeft dat hij met geestelijke ogen kan zien. En zelfs dan zal het nog steeds niet mogelijk zijn de indrukken en de gevoelens op een begrijpelijke wijze aan de medemensen weer te geven, omdat het aardse rijk en het geestelijke rijk twee geheel gescheiden gebieden zijn waarin voor het ene niet meer opgaat wat in het andere geldt, dus de geboden die in het ene rijk van kracht zijn, zijn in de andere wereld opgeheven.

En toch is het geestelijke rijk werkelijkheid en een ieder zelf zal zich daarvan kunnen overtuigen, wanneer hij zijn lichamelijk omhulsel aflegt en ingaat in dat rijk. Dan zal hij begrijpen dat de mensen op deze aarde geen opheldering konden ontvangen, die geheel met de waarheid overeenstemt.

Amen