Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5428
4 juli 1952

En vergeef ons onze schuld

Vergeef elkaar zoals Ik u vergeef. Bij u, mensen heeft vijandschap nog te vaak de overhand, u kunt uw vijanden nog geen liefde geven en hun de schuld vergeven, u bent jegens hen nog vervuld van toorn, u wenst hun niets goeds, zelfs wanneer u zich onthoudt het toewensen van het slechte, u oefent niet het geduld en stuift op als u beledigd wordt en daarom leeft u nog lang niet vanuit de navolging Jezus.

De liefde in u is nog niet zo machtig geworden dat ze geen ruimte meer overlaat voor een vijandige gedachte. U ziet niet uw broeder in de naaste, anders zou u hem vergeven en een krenking niet zo zwaar voelen. En toch moet Ik u uw schuld vergeven die toch tegenover Mij net zo vijandig handelt, daar u anders zonder schuld zou zijn. Mijn liefde voor u is overgroot en de ernstige vraag om vergeving van uw schuld laat u vrij worden van uw schuld. En nochtans moet Ik er een voorwaarde tegenover stellen, dat u ook uw schuldenaren vergeeft als u mijn vergeving wilt verkrijgen.

Ik moet het daarom doen, omdat u toch het vaste voornemen moet opvatten de zonde niet meer te doen, en omdat voor dit voornemen ook de liefde in u moet zijn tot de naaste die tegenover u schuldig geworden is. U moet uw naaste liefhebben als uzelf. U moet hem de zondenschuld niet kwalijk nemen, want geen enkele vijandige gedachte is geschikt wederliefde te wekken, terwijl de liefde die u uw vijand betoont in hem ook opwellingen wekt die positief te beschouwen zijn.

Elke verkeerde gedachte aan een mens wordt door slechte krachten opgenomen en op hem overgedragen, en hij kan geen goede uitwerking hebben, omdat kwaad alleen kwaad voortbrengt en er daarom steeds alleen maar kwaad wordt vergolden, wat de kracht van het kwade snel vermeerdert en daarom dus negatief werkt.

Maar u moet het goede tegenover het kwade stellen om dit af te zwakken en wat kwaad is ten goede veranderen. U moet goede gedachten uitzenden en ook uw vijanden alleen maar het goede wensen, omdat u daardoor de slechte krachten verjaagt, omdat de goede gedachten een verlossende uitwerking hebben, dus wrok en haat verzachten, weer goede opwellingen wekken en zelfs in staat zijn de vijand te veranderen tot vriend, omdat de kracht van de liefde steeds een goede uitwerking heeft.

Daarom zult u dan pas vergeving bij Mij vinden, wanneer u ook uw schuldenaren hebt vergeven, want hoe kan Ik mild zijn voor u die nog streng oordeelt en vijanden hebt, omdat u zelf de vijandschap overeind houdt? Wanneer mijn liefde u de schuld vergeeft, laat dan zo ook uw liefde toegevendheid betrachten. Denk in gunstige zin over uw vijanden, vergeef hen die u beledigd hebben, laat steeds de liefde in u oordelen en deze zal zeker willen vergeven, want waar liefde is, kan haat - en wraakgevoel niet bestaan, waar liefde is, ben Ik zelf en Ik oordeel waarlijk niet liefdeloos, Ik vergeef u uw schuld zoals u uw schuldenaren vergeeft.

Amen