Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5383
6 mei 1952

'n Ernstige vermaning - Laatste fase van de aarde

Een korte tijd nog bent u in geregelde omstandigheden, waarna u dan in een chaos gestort zult worden waaraan u zich uit eigen kracht niet kan ontworstelen. Want nu gaat de aarde de laatste fase binnen, ze gaat haar einde tegemoet. Deze voorspelling moet heel ernstig worden genomen want ze moet u er bewust van maken dat ook uw laatste tijd gekomen is, dat u allen geen lange levensduur meer hebt en dat zelfs velen zich moeten voorbereiden op een plotseling weggeroepen worden voor het einde van de aarde.

Iedere dag die u nog meemaakt is een geschenk dat u zou moeten waarderen, want elk goed werk dat u op een dag doet, vermeerdert uw kracht, die u in de komende tijd dringend nodig zult hebben. Wie echter zonder liefde en geloof verder leeft, die zal mijn kracht totaal missen of hij zal zich aan mijn tegenstander overgeven, die hem wel van kracht voorziet, maar die hem niet behoedt voor het einde, voor het laatste gericht, voor de hernieuwde verbanning in de vaste materie. Verkoop daarom uw ziel niet voor een prijs die waarlijk niet opweegt tegen de nood die de ziel te wachten staat wanneer het aardse leven is afgelopen.

Ik kan u er niet vaak en ernstig genoeg voor waarschuwen, omdat Ik u een zalig lot zou willen bereiden. U, mensen gelooft echter niet wat Ik u steeds weer door zieners en profeten laat verkondigen - u gelooft het niet en Ik kan u niet dwingen om te geloven. U hebt een wereldse mentaliteit en staat dientengevolge ontzettend ver van het geestelijke af; u bent helemaal verzonken in de materie en deze materie zal u bedelven, ze zal u weer helemaal gevangen nemen, omdat u zich niet van haar los maakt, zolang u er nog de kracht toe bezit.

Stel het u zich eens ernstig voor, geheel ingesloten te worden door de hardste materie, zodat u zich daar niet meer uit bevrijden kan. Deze gedachte zou u waarlijk de kracht verlenen dit noodlot te ontgaan, zo u zou willen geloven, maar u mist er het geloof voor en dit geloof kan Ik u niet geven, integendeel moet u het uzelf door een leven in liefde verwerven. Dan wordt de hele samenhang u ook duidelijk en ook de betekenis van uw leven als mens op aarde. En u zou schrikken, hoe ver u bent afgedwaald van datgene wat u als opgave gesteld is voor de tijd van uw aardse leven.

Doe, daarom goede werken, dwing u ertoe, leer ontberingen dragen voor uw medemensen, lenig leed en nood, troost en verkwik de zieken en zwakken, help overal barmhartig waar u ellende ziet - u doet het dan niet alleen voor anderen, u doet het dan ook voor uzelf, want uw ziel ontwaakt daardoor en komt tot het ware eeuwige leven. En ieder goed werk levert uw ziel de verlichting van geest op - u zult ziende worden en mijn grote liefde overal daar herkennen, waar u nu alleen maar een onbarmhartig heersen van een macht ziet die u op aarde slechts kwellen wil.

Luister naar mijn vermanende en waarschuwende stem, die Ik opnieuw laat horen en laat hem niet aan uw oren voorbijgaan en wegsterven. Geef het verlangen naar de materie op, denk alleen aan het heil van uw ziel en wees onbezorgd, want Ik zorg ook aards voor u, als u oprecht voor uw ziel zorgt, die in het grootste gevaar is, want het einde is nabij.

Amen