Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5377
29 april 1952

Geloofsbeproevingen om het geloof te stalen

U bent aan voortdurende beproevingen van het geloof blootgesteld, maar alleen opdat uw geloof gehard wordt, want nog is het zwak net als van een kind, gemeten naar de eisen die nog aan u gesteld worden in de komende tijd. Daarom zult u steeds weer in nood geraken waarin u zich waar zal moeten maken, in zoverre dat u zich tot Diegene zal moeten wenden, die uw nood verdrijven kan.

Als een wolkenformatie zal de nood verdwijnen, als u zich vol vertrouwen aan de hemelse Vader overgeeft en zich aan Hem en Zijn genade toevertrouwt. U hebt zo'n zeker middel om iedere nood de baas te worden, u hoeft alleen maar Hem uw noden voor te leggen en Hem innige vragen om hulp en u zult geholpen worden. Maar dit vaste geloof moet u tevoren rijp laten worden zodat Hij u helpen kan en helpen wil. Zo'n geloof verdrijft elke nood. Maar om dat te bereiken moet u zich van Zijn tegenwoordigheid bewust zijn: u zult in een zo innige verbinding met Hem moeten staan, dat u nooit het gevoel hebt alleen te zijn, integendeel, Hem, uw Vader van eeuwigheid steeds naast u voelt en er dan ook helemaal van overtuigd bent, dat Hij u helpt.

Een leven zonder strijd, zonder noden van aardse of geestelijke aard, zou u niet vooruithelpen in uw geestelijke ontwikkeling, want alleen door strijd wordt uw kracht gestaald, alleen tegenover weerstand bewijst de kracht zich en wordt tenslotte overwinnaar. Daarom zijn aardse noden niet uit te schakelen, ze zijn in zekere zin alleen maar een beproeven van krachten om die te ontplooien, waar u doorheen moet om sterk te worden in het geloof. Want u zult grote geloofskracht nodig hebben in de komende tijd, waar alleen maar die mens kalm en zeker zal blijven die door een sterk geloof zo vast staat dat hij zich altijd onder de hoede van de Vader in de hemel weet en daarom meester is over alles wat komt.

Er gebeurt niets in uw leven of Hij weet het en niets kan u overkomen zonder Zijn wil; wat er echter over u komt is Zijn wil en is steeds het beste voor uw ziel. Prent deze woorden diep in uw geheugen, dan zult u zich steeds geleid voelen door de liefde van de hemelse Vader en geen ogenblik zult u twijfelen aan Zijn hulp als u in nood bent. Alles is goed wat uw gedachten op Hem richt, die alleen maar uw roep verlangend tegemoet ziet om u helpend bij te kunnen staan. Hij wil dat u zich naar Hem wendt, Hij wil uw vaste Begeleider zijn, Hij wil om raad gevraagd worden in al uw noden, hetzij geestelijk of aards, Hij wil u altijd helpen, maar kan dit alleen als u door uw geloof aan Hem, u ook vrij uitgesproken hebt voor Hem. Dan echter bent u onder veilige hoede, dan zult u ook het zwaarste noodlot tegemoet kunnen zien, het zal voor u ten beste verkeren, u zult aards geholpen worden en geestelijk zult u de grootste zegen behalen uit alles, wat de Vader over u zendt om u voor eeuwig te winnen.

Amen