Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5368
18 april 1952

Een gelovig gebed maakt de wil van God genegen

Vertrouw op Gods hulp in elke nood van lichaam en ziel en schenk uzelf volledig aan Hem. De hardste tegenstrijdige wil kan niets uitrichten tegen Zijn wil en aan deze wil zult u zich deemoedig moeten onderwerpen. U zult alles uit Zijn hand moeten aannemen in het vaste vertrouwen dat het voor uw bestwil is. U zult Hem moeten laten heersen, dan kan het alleen maar goed voor u zijn. De goddelijke liefde probeert ijverig iedereen afzonderlijk te winnen, maar de middelen zijn verschillend omdat ook de wil van Zijn schepselen verschillend is. En om aan deze wil een bepaalde richting te geven wordt ieder mens zodanig geconfronteerd met belevenissen dat deze hem aanzetten tot het uiten van zijn wil, omdat het nodig is. Daarom zullen de mensen niet allen hetzelfde lot meemaken, maar steeds een van elkaar verschillend lot. En nu kan ieder mens zich daar anders tegenover opstellen en dat helpt hem bij het rijp worden van zijn ziel, vooropgesteld dat de mens steeds Gods wil onderkent en zich toegedaan hiernaar voegt.

Toch zult u om hulp kunnen vragen, hoewel u zich aan Zijn wil onderwerpt, want een gelovig gebed heeft grote kracht en maakt de wil van God u genegen. Een gelovig gebed kan afwenden wat moet dienen voor uw opvoeding, want een gelovig gebed is blijk geven van deemoed en zwakte, wat God welgevallig is en Zijn liefde ertoe aanzet het gebed te vervullen. Wend u daarom in elke nood van lichaam en ziel vol vertrouwen en optimisme tot Hem voor Wie niets onmogelijk is, Die vol van liefde zich naar een vragend mensenkind over buigt als dit Hem roept. Verlaat u op Hem en Hij zal helpen als het niet nadelig is voor uw ziel. Hij zal helpen als u gelooft, want een vast geloof zal Hij niet beschamen.

Amen