Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5328
3 maart 1952

Gods woord maakt Zijn wil bekend

Om mijn welgevallen te kunnen verwerven hoeft alleen mijn wil geacht en nageleefd te worden. En mijn wil is heel gemakkelijk te vervullen, want deze roept u alleen op tot liefde. Hij verlangt van u iets wat niet onnatuurlijk is, daar u immers zelf uit de Liefde bent voortgekomen. U zult weer moeten worden zoals Ik u eens geschapen heb en dit vereist liefde. U zult Mij dus alleen welgevallig kunnen zijn wanneer u zich vormt zoals u was vanaf het allereerste begin. En daarom zult u mijn geboden van de liefde moeten vervullen die in mijn wil besloten liggen.

En Ik doe u mensen mijn woord toekomen opdat u kennis neemt van mijn wil. En mijn woord zal u steeds aanmanen tot een levenswandel die van liefde getuigt. Mijn woord zal u in detail voorschrijven wat u zult moeten doen en laten om volmaakt te worden. U zult daarom op aarde niet zonder mijn woord kunnen, want dat brengt u pas kennis van Mij en mijn wil. Het wijst u op uw oertoestand en op uw taak in het aardse leven. Mijn woord spoort u aan verbinding te zoeken met zijn Gever. En als u deze verbinding bent aangegaan is ook uw wil bereid zich aan mijn wil te onderwerpen. Uw taak op aarde is: het juiste willen om mijn welgevallen te verwerven. Daarvan zult u doordrongen moeten zijn. U zult u mijn wil tot richtsnoer moeten nemen, dan zult u uw doel bereiken.

Wie kennis neemt van mijn woord zal zich dan ook door Mij laten leiden. Hij erkent Mij en doet zijn best dat te doen wat Ik verlang. Hij doet zijn best in de liefde te leven. Zijn positieve ontwikkeling gaat door en hij is zeker van het doel. Hij wordt weer wat hij was, een krachtig wezen dat zich door de liefde met Mij heeft verenigd en nu zelf onbeperkt werkzaam kan zijn en onvoorstelbaar gelukzalig is.

Amen