Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5309
3 februari 1952

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven"

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven". De waarheid gaat van Mij uit, door de waarheid wijs Ik u de juiste weg en deze leidt naar het leven, naar de eeuwige gelukzaligheid. Er bestaat geen tweede weg via de waarheid, er is geen tweede leven buiten Mij en er is er maar Een die u het leven kan beloven, die het voor u heeft verworven aan het kruis. Ik leefde en streed voor de waarheid en Ik stierf een smartelijke dood voor de enige waarheid, opdat ieder van u, mensen deze kan inzien zodra hij in Mij gelooft. Mijn weg is makkelijk te begaan door hem die van goede wil is. Ik ben u voorgegaan, het is de weg van de liefde die nooit falend ook naar het inzicht van de waarheid leidt. Daar Ik alleen maar de liefde predikte, toonde Ik u voortdurend de weg - omdat Ik zelf de leer voorleefde kon Ik ook de zuivere waarheid verkondigen, want in Mij was alles licht en helder, Ik was overal van op de hoogte en kon derhalve u ook het juiste weten overbrengen. Maar alleen maar van Mij zult u de waarheid kunnen ontvangen, omdat ze van Mij uitgaat en daarom ook weer naar Mij terugvoert. Wie de waarheid wil bezitten, moet ze van Mij met aandrang vragen, die zelf de eeuwige Waarheid ben. Zonder Mij blijft u in geestelijke duisternis en gaat u een verkeerde weg, een weg die naar beneden leidt.

U, mensen weet dat Ik een tegenstander heb, die wil vernielen waar Ik opbouw, die het licht zou willen doven, die de duisternis zou willen uitspreiden over de mensen, opdat ze Mij niet kunnen onderkennen. Deze tegenstander probeert van alles om op de weg naar Mij, naar het eeuwige leven, een rookgordijn te leggen, opdat die niet zal worden gevonden. En deze tegenstander is een vijand van de waarheid, zoals hij ook een vijand is van Mij. Want de waarheid onthult zijn plannen, zijn activiteiten en zijn wezen, dat te verafschuwen is. En bijgevolg valt hij de waarheid aan, en steeds zullen zijn inspanningen daarop zijn gericht Mij zelf voor de mensen onherkenbaar te maken. Hij zal Mij tegenwerken waar hij maar kan. Hij is de antichrist, die voor geen enkele daad terugschrikt om de mensen van Mij af te brengen

De antichrist is in de eerste plaats aan het werk tegen de waarheid. Daaruit kan men concluderen dat de zuivere waarheid steeds zal worden bestreden, dat de verdedigers van de zuivere waarheid worden aangepakt, terwijl de dienaren van de antichrist worden erkend als "verkondigers van de waarheid" en massa's mensen achter hen staan en de dragers van de waarheid steeds meer geïsoleerd zullen raken, omdat er voortdurend tegen hen wordt opgetreden. De weg naar de waarheid is smal en hij wordt maar door weinigen begaan. De meeste mensen gaan over brede paden en dat al moet u een kenteken zijn wie deze massa's aanvoert.

Wie Mij wil navolgen op de smalle weg van de waarheid zal niet veel gezelschap hebben, want de meesten schuwen de moeizame weg. Maar Ik zelf ga voorop en Ik zelf ben de Liefde en wie Mij navolgt, moet ook de liefde in zich hebben en dan komt de weg hem licht en duidelijk voor en hij gaat onbekommerd over dit moeilijke pad, want zijn doel ben Ik en het eeuwige leven.

Zoek de waarheid niet daar waar de massa is. Ik zelf ging mijn weg op aarde en was steeds alleen maar door weinigen omringd, terwijl de meeste mensen afwijzend stonden tegenover Mij, omdat Ik hun de waarheid bracht en deze voor hen onaangenaam was, omdat mijn tegenstander achter de massa stond en tegen de waarheid tekeer ging en er steeds maar tegen zal strijden waar hij maar kan. Maar wie in de waarheid vaststaat, ziet zijn manier van doen in en het zal hem nooit van zijn stuk brengen. Want zodra hij Mij navolgt, gaat hij de juiste weg en hij zal leven in eeuwigheid.

Amen