Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5285
31 december 1951

Geloofsstrijd - Tijd van nood - De kracht van het geloof

Uw trouw moet blijken in de komende strijd. U, die in Mij gelooft zult ook die tijd van nood kunnen doorstaan, want u vraagt Mij om hulp. Maar zonder bijstand zal het moeilijk voor u zijn het leven aan te kunnen. Tenzij; u aanvaardt de kracht van beneden van mijn tegenstander, die ieder ondersteunt die hem dient en een dienaar van de wereld wil zijn. Wie echter de weg tot Mij vindt en in mijn nabijheid blijft en mijn bijstand afsmeekt, die zal wonderbaarlijke kracht ontvangen om ook het zwaarste te kunnen verdragen, als het vanwege de ongelovige medemensen ook hem treft. Hij zal ook te midden van aardse nood beschut en onaangeroerd blijven als dat mijn wil is, omdat die mens voor Mij is als een kind en gelovig mijn bijstand verwacht.

Er zal een zware worsteling zijn aards zowel als geestelijk, want de aardse noden zullen ook hem die naar het geestelijke streeft ontstellen. Maar alleen zolang tot hij de innige verbinding met Mij heeft hersteld, en de kracht van mijn geest hem doorstromen kan. Dan ziet hij iedere nood en elk gevaar onverschrokken in de ogen, want dan voelt hij mijn tegenwoordigheid en niets kan hem meer beangstigen of bedrukken.

Steeds nader komt het einde, steeds meer tekenen wijzen er op en steeds duidelijker wordt de strijd tussen licht en duisternis. Steeds ijveriger werken de knechten in mijn wijngaard, en steeds dreigender wordt het gevaar waarmee de antichrist de gelovigen bedreigt. Want satan weet dat er niet veel tijd meer voor hem is, en zijn activiteit is duidelijk in de komende tijd.

Maar steeds weer maak Ik u daarop opmerkzaam, opdat u niet zult wankelen in uw geloof als er van u gevraagd wordt Mij te verloochenen en u daarvoor in de plaats een leven van genot en welbehagen wordt verzekerd. Laat u niet verleiden, want u zou dan een slechte ruil maken.

U mag niet vergeten dat het einde nabij is, en dat er niets zal blijven bestaan van de wereld en haar aarde goederen en vreugden. Heeft u echter uw ziel aan mijn tegenstander verkocht voor deze aardse goederen, dan blijft aan het einde niets voor u over dan het verderf en een eindeloze tijd van ellende en hardste gevangenschap. Geef vrijwillig en met vreugde op wat men van u nemen wil, maar blijf Mij getrouw tot het einde, en uw trouw zal koninklijk beloond worden. Ook in de komende tijd van nood is mijn bijstand u verzekerd, zodat u alle moeilijkheden kunt dragen. Bovendien zal die tijd van nood niet lang duren, want Ik zal de dagen verkorten ter wille van de mijnen, en wat verkondigd is in woord en geschrift zal elkaar zeer snel opvolgen.

En zodra de beslissing van u gevraagd wordt voor of tegen Mij zal wel de nood groter worden, maar dan kunt u iedere dag op mijn komen hopen. Dan gaat de aarde haar einde tegemoet, en dan zal er spoedig een einde aan uw nood komen. Dan is de tijd gekomen dat mijn tegenstander gekluisterd wordt, en met hem zijn aanhang. De tijd, waarin de oude aarde met haar scheppingen opgelost wordt en een nieuwe aarde ontstaan zal. En dan zal Ik komen in de wolken en u thuis halen in het paradijs van de nieuwe aarde. Dan is er aan alle nood een eind, en u zult leven in vrede en zaligheid.

Amen