Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5279
24 december 1951

Heiland en Arts

Ik redde u uit grote nood, toen Ik naar de aarde kwam. In waarheid werd u de Heiland geboren, de Arts van uw zielen, die uw lijden kende en ook hoe die was op te heffen. Ik kwam als Redder, want de mensheid was in de grootste nood. Maar ze is ook heden ten dage in dezelfde nood, de mensen zijn aangetast door een ziekte die ten dode leidt als daar geen halt aan wordt toegeroepen, als er niet weer aanspraak wordt gemaakt op de Heiland, die alleen kan helpen te leven. Maar de mensen zelf beseffen hun ziekte niet, ze roepen niet om de Arts, ze zijn niet in staat te leven en geloven niet zolang ze nog hun lichamelijk leven hebben dat hun alleen begerenswaardig voorkomt.

De nood is nog veel groter dan in de tijd dat Ik haar de aarde kwam, want de mensen kennen Mij en zijn me vergeten, de mensen zijn op de hoogte van een Arts die hen kan genezen en zoeken Hem niet op, de mensen roepen niet om een Redder en staan toch aan de rand van de afgrond. De nacht is donker en het licht zien de mensen niet dat hen tegemoet straalt. Wel dwalen hun gedachten af haar die tijd omdat het tot de traditie hoort 'ns aan Mij te denken, die als kindje in de kribbe lag. Maar aan de betekenis van mijn komst denken ze niet, omdat daartoe een ernstige wil behoort en het inzicht in de geestelijke nood. Wie Mij aanroept in het hart, voor hem wil Ik weer een Arts en ware Heiland zijn; wie zijn zonden naar Mij draagt, die zal Ik ze vergeven, wie Mij een liefdevol hart aanbiedt zal Ik bedenken met genade, met licht en kracht, Mij te herkennen en mijn verlossingswerk te begrijpen opdat hij er deel aan heeft en Ik niet tevergeefs voor hem aan het kruis ben gestorven.

Ik kwam naar de aarde - Ik kom steeds weer naar mijn kinderen, als ze Mij slechts willen opnemen, als ze voor Mij de kribbe klaarmaken in hun hart, als de liefde het hart in staat stelt Mij daarin op te nemen. Als ware Arts en Heiland wil Ik aan diegenen werken die ziek en beladen met schuld tot Mij komen, Ik wil hen vrij maken van ziekte en leed, van duisternis en zonde zodra ze maar denken aan Mij en mijn missie op aarde, zodra ze maar geloven in Mij als de Verlosser van de wereld, die voor zichzelf een hut als woning betrok, omdat Hij tot de armen, zieken en zwakken is gekomen die hulp nodig hadden in hun nood. Weer wil Ik helpen en genezen waar men Mij gelovig aanroept, als Redder voordat de tijd is vervuld, want hij gaat zijn einde tegemoet. Maar wie zich tevoren nog door Mij zal laten genezen, hoeft het einde niet te vrezen, want hij zal leven in eeuwigheid.

Amen