Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5269
10 december 1951

Levenskracht - Geestkracht

Vertrouw nooit op jullie eigen kracht. Weliswaar moeten jullie zelf jullie wil werkzaam laten worden, jullie mogen niet werkeloos blijven en wachten op hulp, maar wat jullie doen, moeten jullie steeds in overeenstemming met Mij aanpakken, jullie moeten bidden om mijn hulp en mijn zegen, en het zal jullie lukken. Jullie bezitten weliswaar levenskracht, die jullie het recht geeft op levendige werkzaamheid en jullie daartoe in staat stelt, maar boven alles staat mijn wil en deze kunnen jullie niet dwingen.

Ik zie Mij echter vaak ertoe gedwongen, weerstand tegenover jullie wil te plaatsen, wanneer dit heilzaam is voor jullie ziel. En daarom zijn bij jullie levenslot ook misslagen, het falen van voornemens en mislukkingen betrokken, en jullie kunnen deze niet uit eigen kracht op afstand houden. Dan baat ook jullie levenskracht niet, dan zien jullie vaak in, tot hoe weinig jullie uit eigen kracht in staat zijn.

Alle mislukkingen, alle vergeefse inspanningen, alle aanvallen van zwakheid zijn steeds aanwijzingen, jullie tot de eeuwige Gever van kracht te wenden, Zijn zegen af te smeken en in het besef van jullie eigen ontoereikendheid tot Hem te bidden om toename van kracht en het welslagen van iedere werkzaamheid. Jullie mogen Mij niet vergeten, daarom moet Ik jullie vaak in situatie laten komen, waar jullie eigen kracht geen succes opleveren kan. Ik moet jullie tonen, dat al jullie inspanningen tevergeefs zijn, wanneer Ik daar niet mijn zegen aan geef, waarom jullie echter eerst moeten bidden, om Mij niet te vergeten. De samenwerking met Mij garandeert succes, maar weren jullie Mij af, dan kosten jullie inspanningen veel meer moeite en zijn ook dan nog vaak zonder resultaat.

Jullie kunnen weliswaar ook succes afdwingen, maar dan alleen met ondersteuning van de kracht van de onderwereld, die steeds voor jullie zal zorgen, wanneer jullie je ziel daarvoor inruilen. Dan kunnen jullie machtig zijn op aarde, dan zullen jullie overal in slagen, dan kunnen jullie de medemensen overbluffen met daden van bovennatuurlijke aard, maar steeds met verlies van vrijheid, want dan zijn jullie geketend en volledig in zijn - satan's - macht.

Verlang niet naar deze kracht uit de onderwereld, zelfs niet wanneer deze jullie een aantrekkelijk leven op aarde belooft. Kom tot Mij in innig gebed en roep Mij aan om kracht en genade, en jullie winnen dan waarachtig meer, dan mijn tegenstander jullie bieden kan. Maar het zijn dan geen aardse goederen, die jullie in bezit nemen, maar Ik zegen dan ieder begin van wat jullie op aarde ondernemen, evenals Ik jullie geestelijk zegen, dat wil zeggen: jullie door innige verbinding met Mij van geestkracht voorzien kan, die veel waardevoller is dan jullie levenskracht, want werken met geestelijke kracht zal altijd succesvol zijn, ook wanneer deze niet altijd door jullie wordt beseft.

Sluit Mij nooit buiten, wat jullie ook ondernemen, want Ik wil voortdurend jullie Raadgever, Leider en Hulp zijn, die alles in goede banen leidt voor jullie zielen.

Amen