Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5262
29 november 1951

De vergeving van zonden (2)

Verneem de stem van de geest, die zo tot u spreekt: Geen schuld is zo groot dat ze niet gedelgd zou kunnen worden door mijn liefde. Als u gefaald hebt, trek Ik nooit mijn liefde van u af, maar de vergeving van de zonde hangt van u zelf af. U zult ze als zodanig hebben kunnen inzien en er oprecht bedroefd over zijn dat u tegen Mij hebt gezondigd. U zult de zonde als zonde hebben moeten ingezien en dan bewust mijn vergeving afsmeken. Maar u zult uw schuld alleen inzien, wanneer u Mij als de eeuwige Liefde erkent, die bovenmate goed is voor u en die u dus door het onrecht hebt beledigd. Want de zonde is een vergrijp tegen de liefde, de zonde is een overtreding tegen de eeuwige ordening, die altijd mijn liefde tot grondslag heeft.

U zult dus liefdeloos hebben moeten handelen, u zult tegenover het goede iets kwaads hebben moeten gesteld, u zult dus het gebod van de liefde tegen Mij en de naaste hebben moeten overtreden, en dat in het volle besef dat het onrecht is. Dan pas kan er in u een waar oprecht berouw ontwaken, dan pas zal de schuld op u drukken, en dan pas zult u de zonde verafschuwen en het vaste voornemen opvatten ze niet meer te doen.

En gaat u nu met deze zondeschuld in deemoed en met berouw voor Mij staan en vraagt u Mij om vergeving, dan zijn ook uw zonden u vergeven, want u komt dan tot Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, u komt tot Hem die u zich voor zal kunnen stellen, die voor u, mensen een gestalte heeft aangenomen opdat u zelf tot Hem zult kunnen komen, die uw aller zonden heeft gedragen, die voor u is gestorven. Hij is Degene, aan wie u uw zonden moet toevertrouwen, Hij is het die op het menselijk vlak u nader is gekomen, die zich op aarde met Mij heeft verenigd en dus Mij in alle volheid in zich droeg, toen Hij nog op aarde wandelde. Hij en Ik zijn Eén, alleen dat Ik voor u voor te stellen ben geworden door Hem, terwijl u zich anders van Mij geen voorstelling zou kunnen maken.

De goddelijke Verlosser Jezus Christus zult u alles kunnen vertellen wat u bedrukt, omdat Hij, net als u, mens was op deze aarde en voor alle menselijke fouten en zwakheden begrip heeft, maar ook omdat Hij de liefde in zich tot de grootste en volle wasdom bracht en krachtens deze liefde ook elke zondeschuld teniet doet als ze tot Hem wordt gedragen, als de mens ze voor Hem bekent en hij Zijn vergeving afbidt. Maar alleen de stem van het hart kan deze bede om vergeving uitspreken en alleen die wordt door Mij gehoord.

Zoals het hart van de mens voelt, zo voel Ik het ook en zo wordt ook mijn liefde werkzaam, verlenend of ook zich verbergend, al naar de roep die het hart naar Mij omhoog zendt. Als liefde tot de Liefde roept, zal haar vervulling worden, maar waar het hart zwijgt, daar helpt het bekennen met de mond niets, want alleen de liefde ontbindt en verlost, alleen de liefde bevrijdt van alle schuld.

Amen