Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5255
14 en 16 november 1951

Belofte van Jezus: het eeuwige leven

U zult leven in eeuwigheid. Maar het leven beloven kan alleen Hij die Heer is over leven en dood, die zelf het Leven is van eeuwigheid en die de dood heeft overwonnen - Jezus Christus, de Zoon Gods en Verlosser van de wereld, die is voortgekomen uit de kracht van de Allerhoogste als zelfstandig Wezen, voorzien van kracht in volkomen mate, wiens liefde hem bewoog, zich van Zijn kracht te ontdoen en als zwak en hulpeloos mens op aarde, die aan de wet van de dood was onderworpen, tegen de dood te strijden en hem te overwinnen, om alle mensen uit de slavernij van satan te bevrijden die deze gevangen hield. Want de dood was door satan in de wereld gebracht.

De dood is een krachteloze duistere toestand, die het gevolg is van de zonde van weleer tegen God. Licht en kracht betekenen leven, krachteloosheid en duisternis daarentegen veroordelen het wezen tot een verstarren in werkeloosheid. De mensen op aarde zouden deze onbeweeglijke toestand na hun lichamelijk leven hebben te verwachten, ze zouden zonder hoop wegzinken in de duisternis en zouden zichzelf daar niet uit kunnen bevrijden, ze gingen de eeuwige dood tegemoet, wanneer er niet een Redder tot hen kwam die sterker was dan de dood, die hem kon overwinnen en de mensen weer het leven gaf dat ze in het allereerste begin als geestelijk wezen hadden bezeten en dat voor hen door de zonde van de opstand van weleer tegen God verloren ging. Het leven was voor hen verloren gegaan, dat wil zeggen: alles wat hen tot gelukkig makend werkzaam zijn in staat stelde, want leven is onophoudelijk werkzaam zijn volgens wijze wet, leven is gebruik maken van goddelijke kracht volgens goddelijk grondbeginsel en daarom een toestand van onbegrensde gelukzaligheid.

Dit leven nu belooft Jezus Christus aan alle mensen, echter wel onder zekere voorwaarden. Hij kan wel het leven geven, maar de mensen moeten het ook begeren en alles doen om zich het ware leven, het leven in het geestelijke rijk waardig te maken. Ze moeten uit de toestand van dood zijn weg willen, ze moeten de kracht die hun een eeuwig leven verzekert, in bezit nemen, ze moeten met de Bron van kracht in verbinding treden, ze moeten met Jezus Christus strijden tegen de dood van hun ziel en hem overwinnen, wat alleen mogelijk is met Jezus Christus. Want het is de dood van de ziel die ze moeten vrezen, aangezien de dood van het lichaam onbelangrijk is, maar de ziel, het werkelijke in de mens, vergaat niet, alleen kan zij in de toestand van volledige krachteloosheid en duisternis, de geestelijke dood, ten prooi vallen aan onmetelijke eindeloze kwelling.

Maar u zult leven. Wat zijn dit troostrijke woorden voor u mensen. Jezus Christus wil niet dat u de dood tegemoet gaat, Hij wil dat u zult leven. En Hij heeft u dit leven beloofd omdat alleen Hij die de dood heeft overwonnen, het u geven kan. Maar uw wil is vrij. Vergeet niet dat u alles zult kunnen bereiken, dat niets onmogelijk is, dat Jezus Christus u ook alle middelen en wegen heeft aangegeven, maar dat u zelf zult moeten willen, omdat u niet tegen uw wil in gegeven kan worden wat u zalig kan maken. Een eeuwig leven is de mooiste belofte die Hij u kon geven, dat elke vrees voor de dood verdwijnt, dat voor u een onuitsprekelijk zalige toekomst ligt die eindeloos duurt als u dit zelf wilt en de voorwaarden vervult die Jezus Christus aan zijn belofte heeft verbonden - dat u in Hem gelooft.

Want dan zult u aan al Zijn woorden gevolg geven, u zult Zijn geboden onderhouden, u zult leven volgens Zijn goddelijke leer van de liefde en in u de goddelijke kracht vergaren, de liefde zal u tot leven wekken, ook wanneer de kracht van het lichaam zal afnemen en uw omhulsel de lichamelijke dood tegemoet gaat. De ziel zal zich dan losmaken, ze zal in alle kracht de barrières van de dood doorbreken, ze zal zich vrij maken uit de boeien van hem die u de dood wilde doen ondergaan, ze zal zich geheel gelukzalig bewust worden van haar kracht en nu onophoudelijk werkzaam kunnen zijn. Het geestelijke rijk zal haar opnemen, waar alleen maar leven is, waar al wat wezenlijk bestaat werkzaam is volgens de wil van God, waar voortdurend nieuw leven wordt verwekt, waar er eeuwig geen dood meer bestaat, waar alles in en met Jezus Christus gelukzalig is.

Amen