Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5225
3 oktober 1951

De kracht van het goddelijk woord in tijden van nood

Versterk u steeds weer met mijn woord. U neemt daardoor ongewone kracht in ontvangst. U benut een genade van grote uitwerking als u mijn woord in het hart overdenkt, als u zich dus naar binnen keert en mijzelf tot u laat spreken. Het is een geschenk uit het geestelijke rijk, dat dus ook alleen geestelijke invloed heeft, dat wil zeggen: alleen door de ziel wordt gevoeld als gave van genade. En toch zult u zijn kracht bespeuren als een vergrote bereidwilligheid om liefde te geven, als geestelijke vooruitgang, als toegenomen streven naar volmaaktheid.

Mijn woord komt uit het geestelijke rijk en voert ook terug in het geestelijke rijk, vanwaar u eens bent weggegaan. En daarom zult u er alleen op vooruit kunnen gaan als u Mij aanhoort, wanneer u mijn woord met het hart opneemt en uw best doet het gehoorde in daden om te zetten. Dan zal uw ziel zich vergeestelijken. Ze wordt als het ware aan de aarde ontrukt en zal in verbinding treden met het rijk dat alleen werkelijk en onvergankelijk is en waarvan de bewoners wezens zijn van de grootste geestelijke rijpheid, die voortdurend bereid zijn te geven en uit te delen wat hen zelf gelukkig maakt: licht en kracht, mijn woord dat ze zelf van Mij ontvangen en dat ze uit liefde willen doorgeven.

Zo vaak als u zich verdiept in mijn woord, wordt de krachtbron geopend en stroomt deze over op u. En daaruit zult u onophoudelijk kunnen putten en nooit zal de bron opdrogen, nooit zal mijn woord zijn werkzaamheid verliezen. En als u in nood bent, is mijn woord de zekerste hulp. Want u brengt de verbinding met Mij tot stand wanneer u mijn woord leest of hoort. En in de verbinding met Mij neemt u de kracht uit Mij tot u, die uw geloof levend zal laten worden en u wordt geholpen door een sterk geloof.

Uit mijn woord zult u steeds kracht kunnen putten, maar te weinig neemt u de proef en benut u mijn gave van genade. U laat mijn woord veel te weinig werkzaam in u worden, omdat uw geloof nog zwak is. Daarom kan Ik u alleen maar steeds weer wijzen op de stroom van mijn liefde, die u onophoudelijk toevloeit.

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn. Ik wil u verkwikken. Laat u allen door Mij sterk en krachtig maken. Neem in ontvangst wat mijn liefde u biedt, dan zult u vrij zijn van alle lijden en moeite. Houdt u steeds aan mijn woord en uw ziel zal sterk worden als gevolg van zijn kracht.

Amen