Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5222
29 september 1951

Het op de hoogte zijn van doel en bestemming - Kindschap Gods

U bent voorbestemd kinderen van God te worden en u kunt dat doel ook bereiken. Maar bent u, mensen eigenlijk wel op de hoogte van uw doel, van uw bestemming op deze aarde? En draagt u daar zelf niet de schuld van dat u daar niets van weet? Leidt u niet een levenswandel die u geen enkel inzicht kan opleveren? Bent u niet blind van geest?

En zo moet u zich ernstig afvragen, waarom u zonder kennis bent en Ik zal u het antwoord geven: U mist de liefde die u naar het inzicht leidt, want de liefde is de sleutel tot de wijsheid, de liefde leidt u de waarheid binnen en zo zal voor u het doel en de bestemming duidelijk zijn, zodra u in de liefde leeft.

De kennis van de waarheid kan u ook wel worden gebracht, wanneer u zonder liefde door het aardse leven gaat - en die wordt u ook gebracht om uw verantwoordelijkheidsgevoel te wekken, maar u zult nooit geloven wat u gezegd wordt, ook wanneer het de waarheid is, omdat zonder liefde de kracht u ontbreekt om het in te zien. Daarom zal mijn woord, wanneer het u wordt gepredikt, zolang zonder resultaat blijven en door u niet serieus genomen worden, tot u uit eigen beweging werkzaam wordt in de liefde.

En daarom moet steeds de liefde op de eerste plaats gepredikt worden en wie nu deze woorden ter harte neemt, zal rijp worden aan inzicht en ook kunnen geloven wat hem geleerd wordt. U allen bent voorbestemd tot het kindschap Gods, tot een uitermate zalige staat in volheid van licht en kracht. U bent ertoe voorbestemd maar kunt echter nooit van Mij uit onder dwang in deze staat geplaatst worden omdat de vrije wil voorwaarde is om een waar kind van God te worden - Mijn evenbeeld, dat net als Ik kan scheppen en vormgeven in gelukzaligheid.

En daarom is het zo buitengewoon moeilijk u, mensen ertoe te brengen dit hoogste doel na te streven zonder uw wil te dwingen. Want dit kan alleen maar bereikt worden als u in de liefde leeft, omdat u dan ook op de hoogte zult komen van uw oorsprong, uw gebrekkige staat en uw einddoel, omdat u dan zult beseffen wat u was, wat u bent en wat u weer worden moet.

Een onvoorstelbaar gelukzalige staat kan u zich verschaffen als u op aarde in de liefde leeft. En daarom zend Ik weer mijn volgelingen uit om de mensen de liefde te prediken, want er blijft u nog maar een korte tijd om het doel op aarde te bereiken.

Mijn liefde tracht voortdurend de mensen tot inzicht te brengen, maar zich weer tot liefde veranderen moeten ze uit vrije wil, uit eigen beweging. En zalig hij die de liefdesvonk in zich vurig laat opvlammen, zalig hij die door de liefde dichter bij Mij komt en een beroep doet op de kracht van mijn liefde. Want deze zal zijn doel bereiken, hij zal zich met Mij verbinden en niet eerder rusten tot zijn geest zich met Mij, de geest die Vader is, verenigd heeft, tot hij door de liefde versmolten is met de eeuwige Liefde - tot hij mijn kind geworden is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen