Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5219
26 september 1951

Ernstige verwijzing naar het einde

Al uw dagen zijn geteld. Het verblijf op deze aarde duurt niet lang meer. Uw leven zal worden bekort, want de tijd is voorbij die Ik u mensen heb verleend voor uw verlossing. En u die nu leeft, behoort tot degenen die het einde meemaken. Wel zal Ik er nog vele tevoren wegroepen, wier ziel de laatste strijd voor Mij en mijn rijk niet zou doorstaan. En een groot sterven zal overal inzetten. En de velerlei oorzaken laten u mensen niet op het idee komen dat de laatste actie al is begonnen, dat het alleen al een daad van barmhartigheid is, omdat Ik die zielen de mogelijkheid geef in het rijk hierna hun ontwikkelingsgang voort te zetten, wat dan niet meer mogelijk is als de laatste dag is gekomen.

U allen hebt niet veel tijd meer. Maar geen van u weet of hij niet nog eerder uit het leven wordt weggerukt. Geen van u weet wanneer zijn uur is gekomen. Treur niet om degenen die van u heengaan, want mijn liefde roept hen tot Me. Maar denk vaak aan hen in het gebed, opdat ze de genaden benutten die hun ook in het hiernamaals nog worden verleend. Bereid u allen voor op uw laatste uur. Ik maan u ernstig, want u hebt niet veel tijd meer. Ik waarschuw u nadrukkelijk door de gebeurtenissen in de wereld. En als u maar met open ogen voortgaat, beseft u de ernst van het ogenblik. Want Ik spreek duidelijk tot u door de tekenen van de tijd.

Maar u mensen ziet alleen de wereld. U schenkt de wereld alle aandacht, maar aan Mij denkt u niet. En wrevelig gooit u alles van u af wat kan wijzen op Mij en het einde. U wilt niet geloven en blijft daarom onaangedaan door al het gebeuren, dat u al te duidelijk de waarheid van mijn woord bewijst. Het is de hoogste tijd, maar niet in de betekenis van de wereld, integendeel, om boete te doen, uw wil te veranderen, om te keren en u te bezinnen.

Blijf niet onaangedaan, wanneer Ik u maan, waar het ook mag zijn. Vraag u af hoe het wel met u is gesteld wanneer de oproep tot u komt de aarde te verlaten en de eeuwigheid binnen te gaan door de poort van de dood. Vraag u af of u zich dan wel voor mijn ogen staande zult kunnen houden en geloof het, dat het uur spoedig daar is waarop uw leven op aarde is beëindigd.

Zorg daarom alleen nog maar voor uw ziel en wend uw ogen af van de wereld. Want deze zal vergaan, maar de ziel is onvergankelijk en haar lot in de eeuwigheid is in overeenstemming met uw levenswandel op aarde.

Amen