Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5199
29 augustus 1951

Denken met het verstand - Waarheid uit God

U zult altijd in tweestrijd raken als u eigen wegen gaat, als u zich in gedachten van Mij verwijdert en meent mijn bijstand niet meer nodig te hebben.Doch als u zich vast bij Mij aansluit en uw gedachten Mij zoeken, dan bent u ook geheelovertuigd in de waarheid te wandelen. En iedere twijfel zult u dan kunnen weerleggen omdat mijn tegenwoordigheid u nu de zuivere waarheid onthult, en u in mijn tegenwoordigheid geen slachtoffer van de dwaling kunt worden.

Onthoud dat goed als u in twijfel geraakt: dat u zelf deze twijfel in u omhoog laat komen omdat u alleen door middel van uw verstand onderzoekt - en Mij daardoor buiten spel zet. Want Ik zal mijn geest zich nooit laten gelden, als u dat zelf niet wilt. En deze wil ontbreekt, zolang uw verstand alleen werkzaam is.

Helder en duidelijk zal echter het onderwerp van uw onderzoek lijken, als u zich aan Mij in gedachten overgeeft, en Mij om opheldering vraagt. Iedere twijfel wordt weggeblazen, omdat deze naast Mij, die u door uw gebed dichterbij roept, niet kan bestaan. Probeer het om iedere twijfel in u op deze wijze te verjagen - en het zal u gelukken, zodra u zich innig bij Mij aansluit en Mij daardoor de mogelijkheid geeft zelf in u werkzaam te zijn. Het is zo eenvoudig antwoord op al uw vragen van Mij te ontvangen, doch het verstand moet uitgeschakeld worden, zolang, tot u in het hart het antwoord gevoeld hebt.

U moet minder denken maar meer innerlijk luisteren. Dit proces is voor geen mens begrijpelijk die de proef nog niet gemaakt heeft met ernstige wil en in diep geloof, dat hij Mij vernemen kan. De ongelovige kan nooit mijn antwoord in zich vernemen, omdat hij ook nimmer ernstig in zijn innerlijk zal luisteren. Het geloof echter laat hem luisteren, en hij wordt dan mijn antwoord gewaar in het hart Voor de mens lijkt het onwerkelijk, wat het eigenlijke werkelijke is - Mij te horen spreken!

En zo behoefde iemand die twijfelt zich maar innig in gebed met Mij te verbinden om van zijn twijfel bevrijd te worden, terwijl hij lang tobben kan en geen betrouwbaar resultaat vindt - als hij niet bij Mij te rade gaat. Zonder Mij kunt u niet tot de waarheid komen - en zonder Mij kunt u ook de waarheid niet als waarheid inzien.

En al neemt u ook de waarheid zuiver en onvervalst uit de mond van een door Mij onderrichte dienaar aan, een medemens, die in innige verbinding met Mij, mijn woord verneemt, dan zal het u toch zolang twijfelachtig toelijken als u het zelf alleen met het verstand aanhoort, zolang u zich niet evenzo met Mij in verbinding stelt opdat mijn geest u de waarheid laat begrijpen. En daarom kunnen mijn vertegenwoordigers op aarde alleen overbrengen, maar niet overtuigen, zolang de toehoorder de verbinding met Mij nog niet tot stand heeft gebracht.

Maar mijn woord zal hem daartoe aansporen Mij te zoeken en Ik zal Mij waarlijk graag laten vinden en hem geven wat hem ontbreekt: volledig inzicht in de eeuwige Waarheid die uw ziel rijper doet worden zodra u haar bewust van Mij aanneemt, zodra u door uw wil, uw geloof en uw liefde toelaat dat Ik in u aanwezig ben.

Amen