Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5195
24 augustus 1951

Vernieuwde waarschuwing voor de tijd van het einde

U moet zich voorbereiden op de komende tijd, want wat mijn zieners en profeten hebben voorspeld zal gebeuren omdat de tijd vervuld is. Volgens de wet van eeuwigheid staat de mensheid voor een omwenteling die zowel geestelijk als ook aards te verstaan is, want het is de tijd van het einde. De aarde verandert en voor de bewoners loopt een tijdperk ten einde, en een nieuw tijdvak begint. Maar weinige van de thans levende mensen zullen dat nieuwe tijdperk beleven, want er moeten voorwaarden worden nagekomen waar maar weinigen zich aan zullen onderwerpen. Daarom zal aan deze aarde (oppervlakte) een einde komen en talloze mensen zullen daarbij de lichamelijke dood vinden, omdat zij door hun geestelijke gesteldheid het nieuwe tijdperk niet meer kunnen beleven.

Maar toch kunnen ook die mensen nog op mijn genade hopen die in het laatste uur tot Mij komen, en Mij nog aanroepen om erbarmen. Slechts weinigen zullen echter ineens tot inkeer komen en tot erkenning komen van hun zondigheid. En toch zullen zij ook in het laatste uur nog door Mij aangenomen worden, want Ik wil dat de kleine kudde der mijnen het uiteindelijke doel bereikt. Dat zij de afsluiting van dit tijdperk doorstaat en ingaat in het nieuwe tijdperk waarin Ik hen nodig heb, opdat mijn wet van eeuwigheid wordt nagekomen. En daarom zeg Ik u: Bereid u voor op de komende tijd, want zij zal buitengewone eisen stellen aan uw wil, uw geloof en uw trouw aan Mij. De komende tijd is geschikt om u een buitengewone geestelijke rijpheid te verschaffen maar zij doet ook een beroep op al uw krachten. Want hoe dichterbij het einde komt, des te onwezenlijker zal u alles, wat eigenlijk werkelijkheid is, voorkomen en des te meer wordt uw geloof bestreden en mijn naam belasterd. Maar als u zich ernstig voorbereid staat u overal boven, want zodra u tot de wetenden behoort kan uw geloof niet meer aan het wankelen gebracht worden. Het "weten" is echter een gevolg van de liefde en daarom moet u moeite doen in de liefde (de onbaatzuchtige) te leven, want daarmee bereidt u zich het beste voor op het einde.

Dit is mijn raad die u waarlijk niet ongeacht mag laten. Leef dus in de liefde en u zult licht en kracht ontvangen in zulk een mate, dat u altijd weerstand kunt bieden aan dat wat u in de eindtijd zal overkomen. Niets kan u dan ongeschikt maken voor de laatste strijd. Bereid u dus voor en aarzel niet want u gaat het einde tegemoet, en deze verlossingsperiode wordt beëindigd omdat het niet anders kan volgens de ordening van eeuwigheid. Er moet een verandering intreden zodra er geen succes meer te behalen valt in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid.

Er is nu geen geestelijke opleving meer te vinden bij de mensen en nog slechts heel weinigen streven naar het licht. Maar deze weinige heb Ik een nieuwe opgave bereid, die echter pas zal beginnen als de verandering van de aarde zich heeft voltrokken.

Mijn kleine kudde wordt nog eenmaal door Mij aangespoord tot ijverige zielearbeid, want de laatste grote stormloop staat voor de deur. De laatste strijd zal beginnen en er zullen gewapende strijders te vinden zijn die met Mij ten strijde trekken, en daarom ook zullen zegevieren. Want zij zullen zeker in het einde "triomferen" over de tegenstander en zijn aanhang.

Amen