Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5175
20 en 21 juli 1951

Het werkzaam zijn van de satan - Innig gebed om bescherming

Op welke manier de satan op u inwerkt, herkent zelfs u niet steeds, mijn door de geest gewekten. Want hij gebruikt juist bij u niet zelden middelen, die u moeten misleiden. En hij brengt u in verzoeking in een vorm, die u niet als zijn werkzaam zijn herkent. Hij wil u ten val brengen. Hij wil u van Mij aftroggelen. Hij wil uw gedachten in de war brengen, zodat u begint te twijfelen aan Mij en mijn liefde. Hij wil u mijn woord als niet goddelijk voorstellen. Hij wil, dat u zich kwelt met zelfverwijten, om dan des te succesvoller op u in te kunnen werken. Hij wil, dat u Mij opgeeft en hem aanhangt. En daar hij weet, dat u Mij willens en wetens bent toegedaan, probeert hij u te misleiden en u mijn wil als verkeerd voor te stellen. Hij probeert u aan te zetten tot handelingen, die u zult moeten uitvoeren in het geloof Mij te dienen en die toch mijn wil niet zijn. Daarom, wees voorzichtig en roep Mij aan in gebed. Wend u innig tot Mij.

Weet, dat Ik elke roep verneem, die u naar Mij opzendt. Maar overschat uw eigen kracht niet. Dat wil zeggen, doe niets zonder het gebed tot Mij om mijn zegen. Dan zult u heel goed inzien, wanneer de tegenstander iets van u verlangt, dat in tegenstelling is tot mijn wil. Hij rekent op uw onvolmaaktheid, op uw blindheid, waarin hij zelf u heeft gestort. Bewijs hem, dat u hem hebt herkend en dat hij elke macht over u heeft verloren, door uw bewust verlangen naar Mij. En hoed u angstvallig voor liefdeloosheid. Want dit is een val, die hij u vaak zet en waar u heel gemakkelijk in terecht zult kunnen komen, wanneer u niet oplettend bent tegenover datgene, wat u overkomt. Dan wordt u op de proef gesteld, de liefde te beoefenen, en door de tegenstander daarin gehinderd, die u wil winnen.

De geringste liefdeloosheid is in zijn voordeel, dat hij gebruikt om u te verleiden. Wordt u liefdeloos, dan is dat een verwijdering van Mij, ofschoon u nooit in staat bent van Mij te scheiden, omdat u onlosmakelijk met Mij bent verbonden en Ik laat degene niet in zijn handen vallen, die eenmaal zijn wil om bij Mij te zijn heeft laten blijken. Maar hij werkt met veel list en geweld. Hij strooit twijfel in de harten en daaraan zult u zijn werkzaam zijn moeten herkennen en ook hulp ondervinden van mijn kant, als u maar een innige diepe zucht slaakt in uw hart, die Ik heel zeker zal verhoren. Hij heeft wel grote macht voor het einde, maar mijn Macht is groter en deze waagt hij in twijfel te trekken.

Daarom hoeft u hem niet te vrezen, maar u zult voorzichtig moeten zijn en alles onderzoeken, waarmee u wordt geconfronteerd. En als u Mij aanroept om bescherming en hulp, is zijn macht waarlijk gering. Want Ik zelf ga dan aan uw zijde en hij zal vluchten voor Mij, omdat hij elk licht ontvlucht, dat hem overwint en hij niet het onderspit wil delven. Wend u daarom te allen tijde door innig gebed tot Mij om bescherming, dan zal hij u niet in het geringste kunnen deren. Dan bent u hem de baas en u zult uw doel bereiken, waarnaar u op aarde streeft.

Amen