Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5168
10 juli 1951

Gebed om genade en kracht, om verlichting van de geest

Uw verzoek is en moet steeds blijven: "Vader, vervul ons met uw geest, met uw kracht en uw genade." Met dit verzoek legt u getuigenis af van uw geestelijke armoede, dat u uw zwakheid bekent en Mij vraagt om toezending van liefde, om kracht en genade en om verlichting door de geest. En Ik zal u verhoren, want elk gebed dat uw geestelijke verzorging betreft, hoor en verhoor Ik en Ik help u opwaarts. Zodra u bezorgd bent over het welzijn van uw ziel, hebt u ook de zin en het doel van het aards bestaan begrepen. En dan is het voor Mij gemakkelijk om u te geven wat u verlangt, zonder uw vrije wil in gevaar te brengen. Dan bent u zich bewust van de nog onvolmaakte toestand en u tracht uit vrije wil deze op te heffen.

U komt naar Mij opdat Ik u zal helpen en u zult waarlijk worden geholpen, want mijn hart verheugt zich over uw verlangen naar Mij. En Ik kan u bedenken als kinderen die in hun zwakheid en onwetendheid moeten worden begeleid en onderricht, opdat ze groeien en gedijen, opdat ze de weg betreden die naar Mij leidt, naar boven, naar het licht. Kracht, genade en verlichting van de geest - als u hierom vraagt bezit u alles: mijn liefde en erbarmen, en volledige duidelijkheid over uw opgave op aarde en de oplossing ervan. U ontvangt inzicht en gaat dan ziende voort waar u tevoren nog blind en daarom nog ongelukkig was. Als mijn krachtstroom u treft voelt u ook mijn liefde voor u, die u sterk aantrekt. Ik heb u lief, ofschoon u nog onvolmaakt bent, en zend u daarom onophoudelijk mijn genade toe om u volmaakt te laten worden als u deze genade benut. En u zult het doen omdat u Mij ook om verlichting van de geest vraagt en daarom zeer duidelijk beseft wat u ontbreekt, hoe u zult moeten leven en welke weg u zult moeten gaan om gelukzalig te worden.

Alles zult u bereiken als u Mij vraag om kracht en genade, om verlichting door de geest. Want dan is uw hart al ontsloten voor de krachtstroom van de liefde. Mijn geest kan in u werkzaam zijn, want u belet het hem niet meer omdat u zich zelf opent voor mijn stroom van genade en liefde en deze onherroepelijk werkzaam wordt in een bereidwillig mensenkind dat Mij is toegekeerd. Ik houd werkelijk enorm veel van u en toch moet eerst mijn genade u vastpakken omdat u vanwege uw onvolmaakte toestand niet waardig bent bewijzen van mijn liefde in ontvangst te nemen. En daarom moet Ik genade voor recht laten gelden. Ik moet u naar Mij toe trekken daar u uit uzelf niet zult komen, maar u zult zelf kunnen beslissen of u mijn genade aanneemt. Ik dwing u niet Mij te volgen, maar mijn genade werkt heel machtig in op degene die geen weerstand biedt. En elk verzoek om genade betekent het opgeven van de weerstand.

Wees erop bedacht dat Ik u dan rijkelijk kan overgieten, als u door uw gebed de wil kenbaar maakt om de genaden van Mij aan te nemen en te gebruiken. Roep Mij aan om kracht en genade en om het uitgieten van de geest over u. Dan is er ware deemoed in u, want u voelt het dat u deze gaven nodig hebt. En de deemoedige schenk Ik mijn genade. Hij roept Mij aan en is in zijn deemoed al aanzienlijk dichter bij Mij gekomen, omdat hij de verhouding van kind tot stand heeft gebracht die liefde voor Mij en deemoed tegenover Mij inhoudt en de mens zo vormt dat Ik hem rijkelijk kan bedenken met mijn genade, met mijn kracht en mijn geest, die nu in hem werkzaam wordt en hem in alle waarheid leidt.

Amen