Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5143
3 juni 1951

Vijandigheden - Heimelijk werkzaam zijn - Vergrote activiteit

Nog zijn er maar weinigen die u tegenwerken, maar de tijd zal komen waar u door velen zult worden aangevallen, waar u slechts met een klein aantal zult zijn tegenover de schare van de u weerstrevende mensen, die zich voor een deel ook gelovig noemen, maar u vijandig gezind zijn omwille van de resultaten van een waar, levend geloof, omwille van de zichtbare tekenen van het werkzaam zijn van de geest, die hen tegen u ophitsen.

Nog zult u een kleine kring van aanhangers hebben die gegrepen zijn door mijn woord en het in het hart overdenken en erkennen. Maar de tijd zal komen waar u ook van die zult worden gescheiden, waar ieder op zichzelf zal zijn aangewezen en zich door vijanden omgeven weet, die hem het geloof in Mij en mijn leer willen ontnemen. Dan zullen de vruchten ervan aan het licht komen, dat ze door Mij zelf gespijzigd werden door mijn woord en de voeding geheel gelovig in zich hebben opgenomen. Want ze zullen standhouden tegenover alle vijandelijkheden van de wereld en steeds weer gelijkgezinde mensen vinden met wie ze van gedachten wisselen en daardoor hun geloof kunnen versterken.

Maar u allen zult worden verhinderd openlijk werkzaam te zijn. U zult geen mogelijkheid hebben mijn woord openlijk te verspreiden. Maar ieder wil Ik sterken die naar Mij en mijn woord verlangt. De vijandelijkheden tegen u zullen hand over hand toenemen en u toch niet uw innerlijke standvastigheid kunnen ontnemen, want mijn Geest zal dan duidelijk in u werkzaam zijn en mijn woord zal in ieder afzonderlijk levend worden. Vijandelijkheden van buiten zullen niet in staat zijn u innerlijk aan het wankelen te brengen, omdat Ik ieder bescherm die Mij trouw wil blijven. En deze wil herken Ik en Ik laat hem steeds de versterking toekomen die hij nodig heeft om standvastig te kunnen blijven.

Tevoren echter is er een tijd die u heel goed zult kunnen benutten om mijn evangelie te verspreiden. En daar wil Ik u opmerkzaam op maken, opdat u hem niet onbenut voorbij zult laten gaan. Want u zult overal kunnen spreken zonder een verbod te moeten vrezen, u zult ook de gave hebben te spreken en vaak gelegenheden vinden waar u zult worden aangehoord en begrip zult vinden, waar uw arbeid in de wijngaard niet tevergeefs zal zijn. En dan zult u ijverig bezig moeten zijn en niets uitstellen wat u zult kunnen doen, u moet de liefde preken en de mensen opmerkzaam maken op het einde. Veel zal ze in herinnering blijven, als de laatste gevechtstijd, de laatste geloofsstrijd aanbreekt. En al zult u ook gehinderd worden bij de verspreiding van mijn woord, het zaad dat u heeft uitgestrooid zal wortel schieten en ontkiemen en in de laatste tijd van het einde ook vruchten dragen. En uw werkzaam zijn zal in het geheim verder gaan, uzelf en de medemens tot zegen, omdat Ik al uw geestelijke werkzaamheid zegenen wil tot aan het einde van deze aarde en later in de eeuwigheid.

Amen