Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5131
14 mei 1951

De pilaren van de kerk van Christus - Arbeid in de wijngaard

Ik heb u steeds tot Mij getrokken uit louter liefde. Ik weet sinds eeuwigheid wie zijn weerstand tegen Mij opgeeft, en wie Ik daarom als instrument gebruiken kan om Mij te dienen in de laatste tijd voor het einde. Nog kent u het uur van het einde niet, nog houd Ik een sluier gespreid over de laatste dingen op deze aarde. Maar u mijn getrouwen, moet op de hoogte zijn van mijn heilsplan. En als het nodig zal zijn zal Ik u ook de tijd aangeven, opdat u tot zegen van uw medemensen uw kennis gebruiken kunt zonder echter dezen daarvan in kennis te stellen. Want het weten van dag en uur zou hen schaden. Alleen ingewijde, Mij trouw toegenegen dienaren kan Ik opmerkzaam maken op de dag van het einde, maar ook hen op een wijze - die hen niet schaadt in hun geloof en wil.

Daarom beproef Ik eerst de harten van mijn dienaren. Ik geef hun echter ook de kracht elke beproeving te doorstaan, en zo zullen de weinigen tevoorschijn treden die Mij bij het einde nog grote diensten zullen verlenen - en die daartoe ook in staat zijn.

Ik ken uw harten, Ik ken uw wil en Ik kom u tegemoet met wat u begeert, namelijk licht en kracht. Daardoor zult u sterke pilaren van mijn kerk op aarde worden en geen wereldlijke of geestelijke macht zal haar kunnen neerhalen omdat u krachtig weerstand biedt als men haar muren bestormen wil.

Op het einde van deze aarde heb Ik mensen nodig met een sterke wil en een sterk geloof. En overal ken Ik zulke mensen en bereid hen voor op deze laatste strijd, die tegen Mij en al het geestelijke gericht is. Het voorbereiden echter geschiedt zodanig, dat Ik hen inwijd in mijn heilsplan van eeuwigheid, om hen zelf eerst eens mijn bestuurlijk en werkzaam bezig zijn en alles wat er gebeurt te verklaren, om hen daardoor te sterken in het geloof aan Mij, wat dan echter ook een ijverig en met succes arbeiden in mijn wijngaard mogelijk maakt. Bovendien verschaf Ik hun licht en kracht, dat hen bekwaam maakt te onderwijzen en hun ook kracht geeft uit innerlijke overtuiging stand te houden tegen alle aanvechtingen van de kant van de duisternis.

En zo vorm Ik Mij zelf een leger van sterke strijders, dat Ik echter ook verzorg en ondersteun tot het zijn opdracht geheel vervuld heeft, tot het de overwinning over de vijand behaald heeft in de laatste strijd op deze aarde.

Ik ken u en uw wil en Ik prijs u zalig dat u zich aan Mij hebt gewijd. Ik neem u op als mijn bezit en laat u voor eeuwig niet meer los. Want Ik heb u nodig in deze laatste tijd omdat Ik door u nog wil inwerken op uw medemensen die Ik u zal laten ontmoeten - opdat u bij hen uw werk in de wijngaard kunt verwezenlijken. En omdat Ik u nodig heb zal Ik ook voor u zorgen tot u uw missie volbracht hebt, tot het einde gekomen is - dat voor u allen ophanden is. Ik wil mijn geest uitstorten over u allen opdat u inziet in welke tijd u leeft. En mijn geest zal het u ook verkondigen wanneer de dag komt - die aangekondigd is in woord en geschrift.

Amen