Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5115
26 april 1951

Geloofsstrijd- - Vervulling van de beloften

U zult uzelf staande moeten houden tegenover de wereld, die zich tegen u keert en u vervolgen zal. En dan is de tijd van strijd gekomen die Ik u heb aangekondigd, en die ook de laatste fase inleidt voor het einde. U zult van de kant van de wereld geen hulp verkrijgen, want die u helpen willen, zijn te zwak en de sterken zijn tegen u.

Toch heeft u een bescherming waarop u zich verlaten kunt, want Ik zelf ben bij u en geef u kracht te volharden in de zwaarste strijd. En wie Mij maar aanroept zal ook mijn tegenwoordigheid ondervinden, want Ik verlaat de mijnen niet. Wel laat Ik toe dat de mensen strijdend tegenover elkaar staan, want deze laatste geloofsstrijd moet duidelijk zijn omdat de geesten zich scheiden moeten, en omdat een scheiding moet plaatsvinden tussen degenen die Mij en hen die de tegenstander toebehoren.

Ook de laatsten, die een openlijk belijden tot nu toe vermeden hebben uit geloofszwakte of vrees, moeten zich nog uitspreken. Deze moeten zich sterken aan de geloofskracht der mijnen, willen zij niet geheel afvallen ter wille van aards voordeel, dat de mijnen moeten opgeven ter wille van hun geloof.

Het zal een beslissing zijn die alleen het zielenleven van een ieder persoonlijk betreft, maar dat daarom veelbetekenend is omdat de beslissing ook zijn uitwerking heeft op het aardse leven, en daarom lijden veel mensen schipbreuk. Want wie de wereld nog steeds zo hoog stelt en het aardse leven liefheeft, wie aan het lichamelijke welzijn nog steeds zoveel aandacht schenkt, die zal nauwelijks kunnen standhouden, omdat alles van hem opgeëist wordt als hij het geloof in Mij en mijn verlossingswerk niet wil opgeven.

Velen zullen van het geloof afvallen omdat zij Mij openlijk moeten belijden. Wie echter de waarheid bezit en wiens inzicht gegroeid is, wie door een leven in liefde mijn kracht in zich heeft, die zal Mij trouw blijven tot het einde. En die zal blijmoedig Mij belijden en zal spreken voor Mij. Hij zal ook nog hen overtuigen die zwak van geloof, maar van goede wil zijn.

En ondanks de grote verdrukking van de kant der vijanden zal hij die nood niet zo gewaar worden, want Ik sta hem bij en voorzie hem van alles wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel. Wie geheel op Mij vertrouwt, hem kunnen de maatregelen der vijanden niet deren. Want wat door dezen van hem wordt genomen geef Ik hem terug in een andere vorm. Maar altijd op die manier dat hij zal leven, zolang als Ik hem nog nodig heb op deze aarde.

Mijn kleine schaar zal tot het laatst een getuigenis geven van Gods rijk en Zijn macht. En mijn beloften zullen vervuld worden, dat een sterk geloof alles vermag en dat de mijnen gegeven wordt waar zij om vragen in dit geloof.

De strijd zal hard worden maar toch doorstaan worden door de mijnen, want dezen hebben een "Legeraanvoerder" aan hun zijde die elke vijand overwinnen zal. En wie tot Zijn leger behoort zal als overwinnaar te voorschijn komen en geen vijand meer behoeven te vrezen, wanneer het einde gekomen is; de dag van het gericht waarop de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen, de goeden van de bozen, de mijnen van de aanhangers van satan worden gescheiden; de dag dat eenieder vergolden wordt naar zijn werken.

Amen