Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5101
7 april 1951

De brug naar God - Jezus Christus

De brug die naar Mij leidt zult u allen moeten betreden, omdat er geen andere weg is om bij Mij te komen. Deze brug heeft de mens Jezus voor u gebouwd. Hij zag de oneindig wijde kloof die tussen u en Mij lag. Hij wist dat die nooit kon worden bedwongen door u mensen, dat u nooit naar Mij kon komen en dat u daarom eeuwig ver van Mij moest smachten als u niet werd geholpen. Toen verkleinde Hij zelf de afstand tussen u en Mij. Hij sloeg een brug over de kloof, die nu voor ieder begaanbaar was die door het verlangen naar Mij ertoe werd aangezet deze brug te betreden. Voor u allen is er alleen deze ene weg die Jezus u is voorgegaan, de weg van de innige aaneensluiting met Mij die door de liefde en het gebed in geest en in waarheid gevonden wordt.

Er is een brug waarover u mensen met Mij in verbinding kunt treden. U bent niet meer zonder hoop uit mijn nabijheid verbannen, u zult te allen tijde Mij kunnen naderen en Jezus heeft u de weg getoond. Hij heeft u het leven voorgeleefd dat ook u zult moeten leven, wilt u zich met Mij verenigen. U staat geheel krachteloos aan de rand van de kloof. En hebt u nu uw ogen daarheen opgeslagen waar Ik ben, waar de wijde kloof eindigt, dan zult u op de eerste plaats om kracht moeten vragen om de weg die maar kort doch moeilijk is, af te kunnen leggen. U zult u dus in gedachten tot Hem moeten wenden Die u van kracht kan voorzien als u ze niet voor uzelf verwerft. U zult moeten bidden tot Mij om schenking van kracht, of u door werken van liefde kracht moeten verwerven. En nooit zal mijn liefde u zonder kracht laten, nooit zult u gebrek hebben aan genade, als u maar zult willen ontvangen.

Ter wille van de mens Jezus Die in Zijn liefde door Zijn offerdood voor u mateloos veel genaden verwierf, hoor Ik het zachtste smeken van uw harten. Een kort, innig gebed tot Mij doet u deze genaden toekomen, want u betoont daardoor uw wil, Mij te bereiken, de kloof te overwinnen. U wilt naar Mij en steeds zal Ik u helpen, omdat ook Ik naar u verlang die nog ver bent van Mij. Ik wend mijn ogen niet van u af omdat u zondig bent en u vrijwillig van Mij hebt verwijderd, maar Ik steek u mijn handen toe die u maar vast zult hoeven te pakken om bij het doel te komen. De brug is wel smal en vol stenen, het is een weg die omhoog leidt maar niet zo gemakkelijk begaanbaar is, maar toch is hij passabel zodra u Jezus Christus voorop laat gaan, zodra u Hem als Leider zult kiezen en Hem navolgt. Dan zal ook de klim omhoog gemakkelijk worden, want Hij helpt u elke last dragen. Ik zelf ben het Die u tegemoet komt als u de aaneensluiting met Mij begeert en door de liefde en het gebed ook voltrekt. Ik zelf haal mijn kinderen over deze brug naar Mij thuis in het vaderhuis en laat ze eeuwig niet meer van Mij weggaan, omdat mijn liefde voor dat wat Ik heb geschapen eeuwig duurt.

Amen