Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5064
16 februari 1951

De vreugde van God over de liefde van Zijn kinderen

Ik beleef waarlijk mijn vreugde aan de liefde van mijn kinderen op aarde voor Mij en Ik ben steeds bereid deze liefde voor Mij te doen ontbranden, omdat dit ook voor mijn kinderen grotere gelukzaligheid betekent, wanneer ze zich steeds meer met Mij verbinden en het bewijs van mijn wederliefde ontvangen: dat ze Mij horen, dat ze mijn stem in zich vernemen als het kostbaarste geschenk. Alleen de liefde maakt gelukkig en daarom moet ze ook in u worden ontstoken. Er moet een vuur in u opvlammen dat licht verspreidt. Uw hart moet verlangen naar de vereniging met Mij, want dat is liefde, dat u vurig verlangt naar de aaneensluiting met Mij.

Ieder mensenkind, dat Mij erkent als Schepper en Vader van eeuwigheid, wil ook met Mij verenigd zijn en daardoor de kracht in zich vergroten. Het verlangt onbewust terug naar de staat waarin het zich bevond in het allereerste begin, toen het nog in totale liefde voor Mij, bij Mij was als teken van zijn volmaaktheid. Deze staat heeft het vrijwillig verlaten. Het zegde Mij zijn liefde op. Het wendde zich van Mij af en werd ongelukkig, daar alleen de liefde echt gelukkig kan maken.

Maar Ik wil u graag weer het puurste geluk geven. Ik wil u graag de gelukzaligheden van mijn liefde laten proeven, die echter ook uw wederliefde verlangt om doeltreffend te kunnen zijn. Ik wil graag uw harten opwinden, zodat ze voor Mij gaan kloppen. Ik wil graag bezit nemen van uw geest; Ik zou graag willen dat elke gedachte van u alleen Mij geldt, dat u Mij tegemoet snelt en Mij uw hart aanbiedt. Ik zou u graag helemaal willen bezitten en tot in alle eeuwigheid.

Daarom wil Ik dat u de liefde voor Mij zult laten opvlammen, dat u al uw gedachten op Mij richt, dat Ik voor u het meest begerenswaardig ben, dat u Mij in alle ernst zoekt en als u Mij hebt gevonden, Mij nooit zult loslaten. Ik wil dat hart en gemoed bij Mij aandringen en dat Ik zelf mijn liefde in u kan laten stromen, om u tot een gelukzalig wezen te maken. En daarom probeer Ik onophoudelijk uw liefde te winnen en Ik verheug me over ieder kind dat zich door Mij omhoog laat trekken aan mijn hart. En mijn vaderliefde zal nooit meer van zich weg laten gaan, wat zich eenmaal vrijwillig aan Hem heeft overgegeven.

Amen