Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5057
8 februari 1951

Innige troostrijke woorden van de Vader

U zult de ogen naar Mij moeten opslaan in elke nood en u niet aan zorgelijke gedachten overgeven die u afhouden van het geestelijk streven, die u zwak en wankelmoedig maken omdat het de materiële wereld is die u in zekere zin gevangen houdt. Elke aardse zorg is overbodig zolang u in Mij uw Vader zult herkennen tot Wie u vol vertrouwen zult mogen komen in elke aardse nood. U moet te allen tijde mijn grote liefde voor ogen  houden. U moet geloven zelf in deze overvloed van liefde te staan en u moet weten dat er geen nood bestaat welke Ik niet de baas zou kunnen worden en dat Ik alles doe waar u Mij om zult vragen, om Mij zorgeloos te kunnen dienen.

Ik heb altijd een open oor voor uw vragen en noden en Ik zal u nooit vergeefs laten roepen, omdat Ik wil dat u levend zult geloven, om de kracht van zo’n geloof te kunnen ondervinden. Ik wil u helpen en Ik zal u helpen. En als u dat vast zult geloven, zult u zelfs elke nood uitbannen en u zult u steeds inniger bij Mij aansluiten, wat Ik bereiken wil opdat u standvastig bent en vol kracht wanneer de tijd van nood over u uitbreekt, die onafwendbaar is voor de gehele mensheid.

Zoek altijd hulp bij Mij en kijk vol vertrouwen naar Mij op, en mijn hulp zal duidelijk zijn, want Ik ontnam u alles, om u onbeperkt te kunnen geven.

Amen