Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5049
25 januari 1951

Vele wegen één doel - Ware leden van de kerk

Vul elkaar aan maar ga niet uit elkaar, loop samen op maar ga geen verschillende wegen, als u allen het ene doel hebt, bij Mij te komen, mijn aangezicht te aanschouwen en zalig te zijn tot in eeuwigheid. Weet dat Ik ieder afzonderlijk mens naar zijn innerlijk wezen beoordeel en dat Ik niemand verwerp, ook al keert hij zich niet naar Mij toe, want dit is een afgedwaald kind dat alleen mijn genade en barmhartigheid nodig heeft maar niet mijn toorn. Dus sta Ik ook allen bij die dwalen en dring hen zachtjes op de goede weg die naar Mij leidt. Ieder wordt anders toebedeeld, maar dat moet u niet laten geloven dat hij daarom niet het doel zou kunnen bereiken. Wie naar Mij verlangt, trek Ik ook omhoog.

Bestrijd elkaar daarom niet en ga niet uit elkaar, maar vecht samen in de laatste strijd op deze aarde. Voor Mij is er dan maar één schare, waarvan Ik de Legeraanvoerder ben, die vast in Jezus Christus geloven en bijgevolg Zijn naam op hun voorhoofd dragen. Ik let maar op een ding dat van belang is: in hoeverre hun geloof levend is. Dat ze Jezus Christus met de mond belijden, deelt hen nog niet in bij de schare van de mijnen, maar dat ze ware christenen zijn, die een leven leiden in de navolging van Jezus en daardoor een levend geloof hebben bereikt, is doorslaggevend om tot mijn kleine kudde gerekend te worden, waarvan Ik de Herder ben. En zolang de gemeenschappen elkaar wederzijds bestrijden, ontbreekt hun ook dit levende geloof, omdat hun dan ook het inzicht ontbreekt, wat Ik onder de door Mij gestichte kerk versta.

Ware leden van deze kerk van Mij begrijpen elkaar, ofschoon zij behoren tot verschillende geloofsgemeenschappen en geestelijke richtingen. Ware leden zoeken elkaar en zijn gelukkig elkaar gevonden te hebben, en ware leden staan in innigste relatie met Mij zelf, omdat ze naar mijn woord verlangen en het ook herkennen als ware spijs en drank. Ware leden van mijn kerk storen zich niet aan uiterlijkheden en hechten daar ook geen waarde aan, veeleer vervult hen de liefde tot Mij evenals de liefde tot de naaste, en als gevolg daarvan is ook de geest gewekt en onderricht hen juist, zodat ze elkaar herkennen en niets meer tegen elkaar hebben. Ze streven er dan gezamenlijk naar opwaarts te gaan, terwijl de een de ander helpt als de klim omhoog moeilijk is. Want ze gaan dan een hoog doel tegemoet: ze keren terug in het vaderhuis en Ik kom hen tegemoet en laat Me aan hen zien. Want wie ernstig naar Mij verlangt, kom Ik naderbij, Ik kom hem als vriend en broeder tegemoet en druk al mijn kinderen als een Vader aan mijn hart en laat hen eeuwig niet meer van Mij weggaan.

Amen