Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5048
24 januari 1951

Verklaring en motivatie van een moeilijk aards lot

Dat u een moeilijk lot op aarde is toebedeeld dient alleen voor het heil van uw ziel. Want iedere dag brengt voor u het einde nader, het einde echter is dichtbij. En weet u of u het laatste einde nog meemaakt? Weet u of u niet vóór die tijd reeds opgeroepen wordt en dat daarom uw aardse leven nog maar kort kan zijn? Bedenk steeds dat uw laatste dag al morgen kan zijn, dat u dan dankbaar bent als u reeds zo'n graad van rijpheid bereikt hebt die u het recht geeft het lichtrijk binnen te gaan.

Bedenk dat het aardse leven een middel is tot het doel en dat het niet eeuwig duurt. Alles is vergankelijk, zowel vreugde als leed, genot en smart, alleen de ziel is onvergankelijk en haar pijnen moeten minder worden. Daarom moet het lichaam lijden zolang de ziel op aarde in haar omhulsel vertoeft. Wie op aarde het lijden bespaard blijft die zal geen doodsuur zonder pijn te verwachten hebben, omdat de ziel nog veel onreinheid aankleeft die zij met zich meeneemt in het geestelijke rijk. Maar het leed in het hiernamaals is aanzienlijk smartelijker en kan eindeloos lange tijden aanhouden, als de ziel koppig is en daarom weinig hulp ondervindt.

De mensen moeten nog door grote nood gaan omdat de tijd voortsnelt en heel spoedig het einde met zich zal brengen. Kracht om te weerstaan in de laatste tijd zal alleen die ziel hebben die reeds gelouterd is door droefheid en lijden, omdat zo'n ziel met mijn kracht doorstraald kan worden, terwijl een ziel die een dicht omhulsel om zich heeft niet door mijn uitstraling kan worden geraakt.

Daarom ook moet de mens iedere dag als een genadegeschenk beschouwen en er dankbaar voor zijn. Hij moet de tijd goed benutten daar hij niet weet wanneer zijn einde komt, want eens zal hij elke dag berouwen die hem geen geestelijke vooruitgang heeft opgeleverd. Leed en liefde brengen de ziel tot voltooiing en daarom moet u mensen geduldig dragen wat u wordt opgelegd, want het is voor uw bestwil, alles wat mijn wil u oplegt, kan tot uw voleinding dienen.

Amen