Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5004
21 november 1950

Een rots zal aan het wankelen worden gebracht (geestelijke schok)

Een grote geestelijke schok zal de mensheid meemaken opdat haar gelegenheid wordt geboden een dwaling in te zien die ze tot nu toe als waarheid verdedigde. Ik zal de mensen duidelijk wijzen op mijn woord.

Ik zal een rots doen wankelen en de mensen zullen zelf kunnen bepalen wat ze willen verwerpen.

Mijn woord of een organisatie, die zich op dit woord heeft gebaseerd. Eén kunt u er slechts laten gelden en het oordeel staat ieder mens vrij. Alleen in het belang van de mensen laat Ik dit gebeuren opdat ze loskomen van een dwang die het denken en willen onvrij maakt en zo de beslissing van de wil verhindert, ter wille waarvan de mens op aarde leeft. Ik zal een rots doen wankelen en als de grondvesten aan het wankelen zijn gebracht, zal het hele gebouw ineenstorten, dat wil zeggen: de mensen zullen zich niet meer gebonden voelen, maar vrij naar eigen goeddunken denken en handelen, ze zullen geen macht meer vrezen, waarachter ze God vermoedden, omdat ze Mij nu pas herkennen, die sterker ben dan die macht en niet aan haar kant sta. Het zal wel een chaos betekenen in geestelijk opzicht en aanvankelijk zal de dwaling zich nog willen handhaven, maar nu zal de waarheid als een bliksem oplichten en een fel licht werpen op de valse leren en ze zullen niet standhouden tegen de waarheid, want nu verschijnen er overal verkondigers van de waarheid, lichtdragers die men zal aanhoren, ofschoon ze bitter vijandig worden bejegend door de aanhangers van die macht die schipbreuk heeft geleden. Ik kondig u, mensen aan dat wat gaat gebeuren en u zult het kunnen verwachten op korte termijn; maar alles moet zijn tijd hebben en ook dit gebeuren wijst op het nabij zijnd einde, want door zieners en profeten is het einde van een grote stad aangekondigd.

Het is een wereldschokkende gebeurtenis, die echter geestelijke oorzaken heeft en geestelijke uitwerking moet hebben. Ze moet getuigen van Mij, die als de eeuwige Waarheid nooit de onwaarheid kan dulden en er tegen optreed, wanneer het tijd is.

Amen