Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4994
5 november 1950

De bezorgdheid van de Vader om Zijn kinderen

U kinderen van deze aarde bent mijn zorgenkinderen, want u gaat uw eigen wegen en voelt u niet tot uw Vader aangetrokken en daarom luistert u ook niet naar de stem van de Vader die u in alle liefde terug wil winnen. U gaat een weg die ver van het doel afleidt en daarom maak Ik Me zorgen om u, omdat Ik weet waar deze weg heengaat. Maar als mijn kinderen hebt u ook een vrije wil daar u anders mijn kinderen niet zou kunnen zijn. De vrije wil behoort bij de staat van volmaaktheid waarin u zich helemaal in het begin bevond. Daarom kan Ik u niet gedwongen naar Mij terughalen, maar u alleen steeds liefde doen toekomen die eens, als ze uw hart raakt, u naar Mij toe zal drijven.

Hoe vaak verlengt u mensen voor uzelf de tijd van afscheiding van Mij. En hoe vaak overschrijdt u zelf de voor u vastgestelde verlossingstermijn. En dan hebt u weer een smartelijke toestand te verwachten, die echter niet mijn toorn maar integendeel mijn liefde u oplegt opdat u het doel zult bereiken.

Weer staat u mensen voor een keerpunt, voor de beëindiging van een tijdvak dat u voor de verlossing werd toegekend. Mijn bezorgdheid om u wordt steeds groter, want de korte tijd die u nog rest zou u nog verlossing kunnen brengen. U zou nog vrij kunnen worden van de keten die op u drukt wanneer u het zelf wilde, wanneer u zich zonder verzet aan mijn leiding zou overgeven. Spoedig is de tijd van genade afgelopen, spoedig doet zich de invloed van uw tegenstander gevoelen en u zelf hebt de gevolgen te dragen van uw eigen weg gegaan te zijn zonder te luisteren naar de stem van de Vader. Hij klinkt ieder duidelijk in de oren, want Ik spreek door alle gebeurtenissen tot u, uw hele aardse lot brengt mijn liefde voor u tot uitdruking. Leed, nood en verdriet zijn woorden van de liefde van Mij voor u, als u hier maar aan denkt, dat u mijn kinderen bent die zich los hebben gemaakt van de Vader en die weer naar Mij moeten terugkeren. En alleen iets wat u innerlijk opwindt en deprimeert voert u terug naar Mij, bij wie u bescherming en hulp zult vinden in elke nood.

Uit uzelf zult u naar Mij toe moeten komen zoals u ook uit uzelf zich van Mij hebt losgemaakt. En daarom zal ook het leed en de nood groter worden tot aan het einde toe, omdat ze de enige middelen zijn die nog succes kunnen hebben, omdat u mijn zachte woorden van liefde in uw hart geen gehoor schenkt, omdat mijn liefdevol lokken zonder resultaat blijft.

U bent een lange weg gegaan tot aan uw menswording. Laat deze weg niet tevergeefs zijn gegaan, neem de laatste kansen waar die u geboden worden om in de toestand van de vrije wil een beslissing te nemen, die u weer tot ware kinderen van uw Vader maakt. Laat de korte tijd die u nog rest niet voorbijgaan zonder dat u uw wil verandert, dat wil zeggen hem daarheen richt waar de meest trouwe vaderliefde op u wacht. De tijd vliegt en u gaat een verschrikkelijk lot tegemoet als u volhardt in uw weerstand en de weg naar Mij niet meer vindt, want mijn plan staat vast sinds eeuwigheid. Een nieuwe verlossingsperiode vangt aan omdat alles de weg van de positieve ontwikkeling moet gaan, opdat aan alle kinderen van mijn liefde de gelegenheid wordt geboden in vrije wil dichter bij Mij te komen, in het vaderhuis terug te keren dat ze eens vrijwillig hebben verlaten.

Amen