Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4959
30 augustus 1950

Leed is een bewijs van Gods liefde - Louteringsvuur

Neem iedere last van het leven op u en weet, dat ze nodig is opdat u geheel vrij wordt van iedere last die uw ziel nog bezwaart. Eens zult u vrij en onbezorgd in sferen vertoeven waar alles van licht is doorstraald. Uw ziel moet dan ieder omhulsel hebben afgelegd daar zij anders de volheid van licht niet kan opnemen, want het licht zou dan weerstand ondervinden die het binnengaan in de ziel verhindert

Wat u op aarde moet dragen, draagt er alleen toe bij dat de ziel zich losmaakt van het haar beklemmende omhulsel, dat zij alles van zich kan af stoten wat haar nog kwellingen veroorzaakt, wat haar nog kluistert en dus onvrij maakt. Het rijk van de zalige wezens echter kent geen weerstanden en daarom kan daar alleen die ziel verblijven die zich totaal vergeestelijkt heeft, en aan wie niets onedels meer vastkleeft dat de lichtdoorstraling zou kunnen verhinderen.

(31 aug.) De ziel moet weer in haar oorspronkelijke staat zijn binnengegaan, zoals eens, toen zij zelf licht, dus goddelijk was en in de nauwste verbinding stond met de eeuwige Godheid, daar zij een deel van Hem was - een vonk van het eeuwige Licht. Alles wat onrein is moet tevoren verwijderd zijn, wat zoveel betekent dat de ziel door een louteringsvuur is gegaan dat zowel groot leed als ook diepe liefde kan zijn, doch altijd succesvol was.

Daarom mensen, beklaag uzelf niet als u lijden moet, maar bezie dat leed als een bewijs van Gods liefde, die altijd op de loutering van uw ziel bedacht is om u een zalig lot te kunnen bereiden als het zover is dat u kunt binnengaan in het geestelijke rijk. Dan zal de ziel het leed zegenen en met grote dankbaarheid terugzien op het aardse leven, dat door het leed u de staat heeft bezorgd om ontvankelijk voor licht te zijn en in onafgebroken zaligheid in Gods nabijheid te kunnen vertoeven.

Op aarde echter kan ze die grote liefde en goedheid van de Vader in haar volle omvang niet beseffen, en verzet zich vaak tegen haar lot. Doch overgave verzekert haar weer meer liefde van God, meer leed, maar ook hogere volkomenheid van de ziel en een verblijf in de lichtsferen en eeuwige zaligheid.

Amen