Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4932
12 juli 1950

De wil van God

U, mensen moet eerst mijn wil kennen, opdat u er dan naar leven kunt om zalig te worden. Mijn wil moet u worden kenbaar gemaakt, en om die reden moet u mijn woord ook aanhoren, dat u duidelijk en begrijpelijk mijn wil onthult. Mijn woord maakt u bekend met mijn gebod van de liefde, met al uw plichten tegenover Mij en uw medemensen. Mijn woord geeft u opheldering over uw afstand van Mij die u zelf moet verminderen. Mijn woord brengt u op de hoogte van mijn liefde, genade en erbarmen, van mijn wijsheid en almacht, zodat in u de vlam van de liefde kan ontbranden zodra u maar een hart hebt dat bereid is lief te hebben.

Mijn woord stelt u ook uw medemensen als mijn kinderen voor en om die reden moet u hen als broeders en zusters tegemoet treden aan wie u ook uw liefde moet schenken, wilt u mijn wil vervullen. Mijn woord vermaant en waarschuwt u en maakt u opmerkzaam op de gevolgen van een verkeerde levenswandel - een levenswandel in liefdeloosheid - in het niet in acht nemen van mijn geboden. Mijn woord moet u dus aannemen als u zalig wilt worden. Maar in welke vorm mijn woord tot u komt moet u aan Mij overlaten. U behoeft alleen maar bereid te zijn het aan te nemen als Ik het u aanbied, want alleen door mijn woord kunt u mijn wil te weten komen en alleen door het vervullen van mijn wil zalig worden.

Amen