Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4928
9 juli 1950

Buitengewone gebeurtenissen - Tekenen van het nabije einde

Alles wijst op het einde en wanneer u mensen acht slaat op de gebeurtenissen om u heen zult u ook erkennen dat Ik door deze tot u spreek, dat Ik u door deze wil wijzen op het einde en op uw missie om leider in de laatste geloofsstrijd te zijn. Ik wil uw geloof versterken door mijn woord, maar Ik wil ook uw medemensen helpen om te geloven die het niet kunnen vinden of te zwak zijn om er voor op te komen. Ik wil op iedere mogelijke wijze tot u allen spreken opdat u niet faalt in de laatste strijd op deze aarde. Ik houd altijd rekening met de omstandigheid dat u in een bovenmate materiële wereld leeft, dat u weinig verbinding heeft met het rijk waaruit de waarheid komt. Dat het voor u veel moeilijker is te geloven omdat u Mij niet meer voldoende levend in het hart draagt, doordat u zo ver afstaat van Jezus Christus. Daarom kunt u maar weinig kracht ontvangen omdat u niet gelooft, de u gezonden waarheid uit het geestelijke rijk niet aanneemt en de leermeesters, die mijn dienaren zijn, geen geloof schenkt.

Desondanks wil Ik u niet laten vallen en benader u steeds weer met aanwijzingen over het einde, met visioenen van zieners die openbaar gemaakt worden, met voorspellingen van profeten waarvan ook zij die weinig weten willen van het einde en het laatste gericht zullen horen. Ik weet ook van het worstelen van veel mensen om het geloof, en ook dezen wil Ik een teken geven dat hen niet tot geloven zal dwingen. Alleen met het doel bij de mensen hun achterdocht op te wekken en ze te laten nadenken, laat Ik zulke ongewone eindtijd verschijnselen gebeuren. Want zodra zij ernstig nadenken kan Ik hen door mijn woord nader komen en hen naar waarheid onderwijzen. Pas dan stellen zij zich open voor mijn woord, wanneer dit hun duidelijk gemaakt wordt als kennelijke werkzaamheid van mijn geest. Want de zuivere waarheid kan Ik hun alleen geven door mijn woord. En alleen door dat woord uit den hoge kan hun bewezen worden wat hun ongeloofwaardig voorkomt, wat ook niet door tekenen bewezen wordt omdat zoiets alleen het verstand van de mens maar niet zijn hart aanspreekt. Steeds moet u mensen weten dat u zich in de eindtijd bevindt, dat steeds meer tekenen zullen komen die niet meer aards verklaarbaar zijn en duidelijk op een andere wereld wijzen. Wie ze als zodanig erkent zal daaruit zegen trekken, wie er echter aan voorbij gaat zal het einde moeten vrezen, want het brengt zijn verderf.

Amen