Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4904
24 mei 1950

Aanmaning om standvastig te blijven in het geloof

Alles zal u vergolden worden wat u om mijnentwil zult moeten verduren. Blijf daarom standvastig en denk er steeds aan dat wel het lichaam van u kan worden afgenomen, maar niet de ziel, dat men wel het lichaam kan doden, maar de ziel de dood niet ondergaat door haar vijanden. Blijf standvastig in het geloof in Mij als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, want dit geloof wil men van u afnemen men wil Mij wegdringen uit de gedachten der mensen en dit bereiken door brutale maatregelen die heel geëigend zijn hen die zwak van geloof zijn aan het wankelen te brengen.

Doch vertrouw dan op Mij, die u bijsta in elke aardse nood en u ook tegen die maatregelen kan beschermen als Ik het voor goed houd. Versterk uw geloof, laat het zo standvastig worden dat u er u niets van aantrekt wat de wereld u aan wil doen. Denk aan mijn woorden: Ik wil u alles vergelden wat u om mijnentwil zult moeten lijden. Als uw geloof sterk is, raken de maatregelen van de aardse machthebbers u niet, ze maken u niet bang, omdat u in Mij uw Heer ziet, die Zijn kinderen in liefde met zorgen omringt en hen behoedt voor de vijand van hun ziel.

Door hem aangespoord, zal de wereld u erg in het nauw brengen, maar u zult haar kunnen weerstaan als u zich maar Bij Mij aansluit, als u Mij in de strijd tegen de vijand naar u toe trekt, die waarlijk aan uw zijde strijd, om ook de zege te behalen over hem. U zult hem niet mogen vrezen en openlijk van Mij en mijn naam getuigenis moeten afleggen, u moogt niet zwijgen, want u moet spreken waar men Mij wil doodzwijgen.

Ik heb u nodig, opdat u van Mij zult getuigen wanneer de mensen vrezen Mij te belijden. Dan moet u luide mijn werken in u en bestemd voor u verkondigen, dan zult u hun het bewijs moeten leveren wat standvastigheid in het geloof vermag, u moet niet vrezen voor uw leven, dat geen waarde heeft als u, uw ziel verkoopt, u moet integendeel ook bereid zijn uw leven te geven en het inruilen tegen een heel wat heerlijker leven in het geestelijke rijk.

Maar pas als het mijn wil is, wordt u van de aarde weggeroepen, want tegen mijn wil in zal men u geen leed kunnen berokkenen. En daarom roep Ik u toe: Houd vol en blijf standvastig tot aan het einde - geloof in mijn belofte dat Ik kom in de grootste nood om u te redden en u tot me te roepen, weg uit de plaats van verderf, uit het rijk van de duivel.

Verwacht Mij en vrees niet, want mijn woord zal worden vervuld als de tijd daar is. En Ik laat de mijnen waarlijk niet in handen van mijn tegenstander vallen. Ik kom u halen om u te brengen in een rijk van vrede, en zalig zullen wezen die sterk zijn en volharden tot aan het einde.

Amen