Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4902
23 mei 1950

Het benutten van de kracht van het goddelijk woord

Versterk u met mijn woord dat voor u lafenis zal zijn in tijden van grootste nood, zoals het u echter ook tevoren al kracht en versterking oplevert voor uw wil en uw geloof. Neem in overweging dat mijn woord een rechtstreekse schenking is van Mij aan u en dat mijn gave waarlijk de grootste doeltreffendheid moet hebben. Denk er verder aan dat Ik zelf met mijn woord bij u ben, dat u de eeuwige Liefde zelf opneemt in uw hart als u mijn woord in ontvangst neemt. U benut de kracht van mijn woord veel te weinig, daar u anders nooit zwak en moedeloos zou kunnen zijn, daar er anders geen zorg op u zou drukken en u steeds vrolijk en monter uw weg over de aarde zou kunnen gaan. U geeft u veel te weinig over aan de werking van mijn woord. U verdiept u niet graag in de betekenis van het woord. U dwaalt met uw gedachten zo vaak af naar de aardse wereld, die u geenszins hoefde te beangstigen als u maar uw geloof zou versterken, waartoe mijn woord u helpt.

Verdiep u herhaaldelijk in mijn woord en laat Mij zo tot u spreken in elke noodsituatie van uw leven, in zowel blijde als in trieste uren. Mijn woord straalt een kracht in u uit, die u alles zal laten verdragen of zacht zal laten voelen wat op u drukt. Maak uw hart steeds bereid om Mij op te nemen, die in het woord bij u wil komen om u te sterken en te troosten. Voortdurend wil Ik met mijn liefde bij u zijn. Maar als u de deur van uw hart voor Mij sluit doordat u zich op de wereld richt, zult u ook zwak zijn en blijven omdat er vanuit de wereld geen kracht stroomt die uw ziel verkwikt. Alleen mijn woord is spijs en drank voor uw ziel. Mijn woord is het ware voedsel, dat u voortdurend de ziel moet toevoeren als u ook Mij met het woord in u wilt opnemen. Maar mijn woord opnemen betekent niet het alleen maar te lezen of met de oren in ontvangst te nemen, want dan zult u geen kracht voelen. Dan zal het werkeloos blijven, want dan zijn het slechts dode letters waarin Ik nooit kan zijn.

Verbind u in gedachten innig met Mij en begeer Mij te horen. En laat Me dan tot u spreken en u zult mijn aanwezigheid bespeuren aan de kracht die u met elk woord van Mij toestroomt. U zult voelen dat Ik tot u spreek en u zult gelukkig zijn, want het besef van mijn tegenwoordigheid vervult u met rust en vrede, met een innerlijke gelukzaligheid, die u alles zal laten verdragen wat ter wille van uw ziel en ook ter wille van de medemensen over u is toegelaten. Verdiep u in mijn woord en de werking van mijn woord zal niet uitblijven.

Amen