Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4889
4 mei 1950

Verwijzing naar het einde  

Er is u nog een korte termijn gegeven. Steeds weer zeg Ik u dit, want uw geloof is zwak en u wilt niet zien dat u in de eindtijd leeft en bijgevolg mijn waarschuwingen en aanmaningen aan u zijn gericht. Maar u moet het geloven, want van uw geloof hangt het af hoe u de laatste tijd benut voor uw ziel en uw vooruitgang. Wat u zonder geloof doet, doet u alleen voor de wereld. Maar deze zal vergaan en al uw moeiten zullen vergeefs zijn. Alle goederen zullen vergaan en er zal niets voor u achterblijven waar u nut van hebt in de eeuwigheid. Alleen dat, wat niet van deze wereld is, zal van u blijven; alleen de schatten die u geestelijk hebt verzameld, zullen voor u behouden blijven. Gelooft u nu aan een spoedig einde, dan zult u niet meer bezig en werkzaam zijn voor deze wereld, voor het lichaam en zijn behoeften. Veeleer zult u zich eerst om de toestand van uw ziel bekommeren, dat hij verbeterd wordt, en dus zult u werken voor uw eeuwige leven.

De wereld houdt u van deze arbeid af. De wereld probeert u te boeien met aardse vreugden en verlokkingen van allerlei aard. En steeds heeft het vervullen van aardse wensen een verslappen van geestelijke arbeid tot gevolg, dus verlies van geestelijke schatten die blijvend zijn. Daarom waarschuw Ik u voor de wereld. Schenk er niet meer aandacht aan dan noodzakelijk is voor uw aards bestaan. Zoek haar niet. Integendeel, mijd haar waar het mogelijk is. Ken haar geen andere waarde toe dan dat ze het noodzakelijke middel is voor uw rijp worden op aarde en laat haar niet zegevieren over u, maar streef ernaar dat u hoog boven de wereld staat. En u zult het kunnen, zodra u het geloof in u levend laat worden, dat het einde nabij is.

Weet, dat Ik zelf tot u spreek, uw God en Vader van eeuwigheid. En weet, dat elk woord waarheid is, omdat Ik het u zeg. En zorg daarom alleen voor de huidige dag en bekommer u niet om wat er morgen is. Want het zijn nutteloze zaken die u bezorgd maken en alleen één ding is belangrijk: geestelijk te rijpen en zich geestelijk voor te bereiden op de eeuwigheid. Deze zorgen zult u steeds als eerste moeten laten gelden, dan zult u geen einde hoeven te vrezen. U zult het rustig en kalm tegemoet zien en voorbereid zijn op mijn komen aan het einde van de tijd die u nog verleend is om uzelf te verlossen uit de boeien van de satan.

Amen