Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4846
25 februari 1950

Het wijzen op de komende tijd van nood

Mensen, hoor en geloof dat u voor een moeilijke tijd staat. Zij zal een ieder persoonlijk treffen, ofschoon zij gemakkelijker voorbij gaat aan hen de Mij in het hart dragen, en zodoende voortgaan met het oog naar boven gericht. Die tijd zal zwaar drukken op iedereen, want zij brengt telkens weer nood waarvan u gelooft die bijna niet te kunnen doorstaan. Tot in het binnenste zult u geschokt worden. Want uiterlijk en innerlijk geraakt u in nood opdat u zich tot Mij wendt en eindelijk de weg tot Mij vindt, uw God en Vader van eeuwigheid.

Het is het laatste middel dat Ik toepas voor het einde. Helpt dat niet u tot verandering te brengen, u die zich aan de wereld verkocht heeft, dan is er voor u geen redding meer. Dan bent u definitief aan mijn tegenstander vervallen en moet dan ook zijn lot delen; hernieuwd gekluisterd te worden op het einde der dagen.

Er blijft slechts nog maar weinig tijd voor u. En in deze korte tijd benader Ik u steeds weer om u nog voor het verderf te redden, om u tot bezinning te brengen eer het te laat is. Neem in ernst aan wat Ik u laat zeggen door mijn dienaren op aarde, en stel uw leven daar op in. En als die grote nood over u komt denk er dan aan dat ook spoedig het einde komt, dat Ik aangekondigd heb. Benut dan elke dag door vaker de verbinding met Mij te zoeken en al het wereldse niet te achten. En bid in geest en waarheid, Mij aanroepend om genade, die Ik u waarlijk niet onthouden zal. Ik zal uw gebed verhoren en u met genade overladen. Ik zal u kracht en geloofssterkte geven, opdat u volhardt tot het einde.

Amen