Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4838
14 februari 1950

Verwijzing naar grote nood - Geloofsstrijd - Aanmaning

Er is u geen lange termijn meer gegeven, dat zult u moeten weten. En u zult de korte tijd nog bewust moeten leven, opdat het voor u nog een tijd van genade is, waarin u zich zult kunnen voorbereiden en kracht zult kunnen verzamelen voor het komende dat uw hele kracht zal opeisen. Laat u niet misleiden door de schijnbare rust en de toestand van vrede, want van vandaag op morgen zal het veranderen, en vervuld van schrik ziet u het gedrag der mensen aan wie u bent overgeleverd. U zult een zo vlugge terugkeer van de voorbijgegane nood niet willen toegeven en vol ontzetting zult u het wereldgebeuren volgen. Maar geloof het, dat er voor u alleen maar één hulp bestaat, wanneer u zich tot die Ene wendt, die Heer is over alles, die u ook in de grootste nood in Zijn bescherming kan nemen en aan wie u zich zult moeten toevertrouwen, wilt u de zware, komende tijd het uithouden en standvastig blijven in de strijd die u om het heil van uw ziel zult moeten voeren.

Nog zult u veel kunnen bereiken, wanneer u de tijd van rust benut om uw geloof te sterken, Gods woord in ontvangst te nemen en geestelijke rijkdom te verzamelen. Maar sneller dan u denkt, komt de grote nood over u die dreigt u te overweldigen als u niet de kracht van boven afsmeekt, waarvoor u sterk in het geloof zult moeten staan om in geest en in waarheid te kunnen bidden. U hebt te allen tijde de mogelijkheid met God in verbinding te treden en zult dit moeten benutten eer het te laat is. Want als de nood over u komt, zult u moeilijk de juiste gedachten kunnen vatten. Richt daarom nu nog uw blik omhoog, roep nog naar Hem die u zal horen in elke nood en u helpen wil en kan, als u maar vol vertrouwen tot Hem komt. Laat u ernstig aanmanen Hem niet te vergeten, opdat ook Hij u niet zal vergeten als u Hem nodig hebt en u op Zijn hulp bent aangewezen. De tijd is nog slechts kort. Benut hem daarom en verzamel kracht die God u overbrengt door Zijn woord.

Amen