Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4785
21 november 1949

Navolgen van Jezus - Verbreiden van Zijn leer - Geestelijk werkzaam zijn

In mijn naam zult u werkzaam moeten zijn. Wat Ik dus op aarde heb gedaan, dat zult ook u moeten doen, steeds Mij en mijn werkzaam zijn, mijn liefdesleer aanhalend, opdat u zich als mijn navolger zult bewijzen of ook als knechten de opdracht van de Heer zult vervullen. Dan zult u in mijn naam werkzaam zijn voor het rijk Gods, u zult het verlossingswerk voortzetten dat Ik begonnen ben, doordat u de medemensen de middelen en wegen aanreikt om zich te verlossen. Dit is een mooie dienst die u voor Mij zult verrichten, wanneer u net als Ik de medemensen de liefde verkondigt, wanneer u hun mijn leer overbrengt die u voor dit doel zuiver en onbedorven wordt gegeven.

Ik zelf leid u er voor op. Ik geef u wat u aan uw medemensen zult moeten doorgeven. Ik zal u onderrichten opdat u het evangelie verder zult uitdragen in de wereld. Ik zal niets van u verlangen dan dat u dat doet wat Ik heb gedaan: in de liefde te leven en daardoor het licht van de wijsheid in u te ontsteken. Dan zult u dit licht kunnen laten schijnen en het donker verlichten dat over de aarde is gespreid.

Waarschuw en vermaan uw medemensen en kondig hun het nabije einde aan, zoals Ik ook de mensen het oordeel heb aangekondigd, dan bent u mijn juiste dienaren, mijn steunpilaren in de eindtijd, dan bent u trouwe arbeiders in de wijngaard van de Heer.

Slechts kort zal de tijd zijn van uw werkzaam zijn, dat in zijn volle omvang pas zal beginnen als Ik Me aan de mensen heb geopenbaard door de elementen van de natuur. Maar ook tevoren al zult u ijverig bezig moeten zijn en het voorbereidend werk verrichten dat uw werkzaam zijn naderhand vereist. U moet u met mijn woord zo vertrouwd maken dat u levendige vertegenwoordigers hiervan zult worden. U moet u door Mij laten onderrichten en mijn ijverige leerlingen zijn. U moet zelf uw best doen Mij na te volgen in uw levenswandel, u zult Mij moeten dienen met het hart en de mond, dat wil zeggen Mij door u laten spreken opdat mijn wil de mensen bekend wordt gemaakt. U zult de zuivere waarheid moeten ontvangen en ze ook verdedigen, dus tegen de dwaling optreden die verderfelijk is voor de mensen en ze belet gelukzalig te worden. En alles wat u te doen staat, zult u door mijn woord vernemen.

Wees daarom dankbaar dat u mijn woord zult mogen ontvangen, dat Ik tot u zal spreken, rechtstreeks of door boden, dat Ik u zal aannemen als medewerker en u de arbeid zal opdragen die u zult moeten verrichten voor Mij en mijn rijk. De liefde moet u aanzetten tot werkzaamheid, maar Ik zal u helpen, zoals Ik het u beloofd heb, en uw loon eens zal waarlijk niet gering zijn.

Amen