Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4761
19 oktober 1949

De ware vrede van de ziel - niet van deze wereld

De wereld kan u niet de ware vrede geven, want op haar is er alleen ruzie en strijd. Waar echter vrede is op aarde, daar wordt geen aandacht meer geschonken aan de wereld. Daar is de verbinding met het geestelijke rijk tot stand gebracht, daar kan Ik geven zoals Ik u beloofd heb: de ware vrede van de ziel. Zolang u echter op aarde vertoeft, zult u om deze vrede moeten strijden tegen uzelf, omdat u nog kinderen van de wereld bent en uw Vader in de hemel niet vraagt u de ware vrede te schenken. Pas door een geheel afzien van de wereld met haar vreugden, komt de ware vrede uw hart binnen, want dan zult u Mij vinden en niets anders meer begeren. Dan is uw hart stil geworden in de liefde voor Mij. Dan ben Ik zijn doel, zijn verlangen, zijn hoop en zijn leven. Dan heeft het hart gevonden wat het begeerde en niets in de wereld biedt het nu vervanging.

Mijn tegenstander heeft de macht verloren over diegene die in Mij de vrede van zijn ziel heeft gevonden. En al wil de tegenstander nu ook steeds weer door de wereld op hem inwerken, de vrede die Ik de ziel gaf zal zij niet meer opgeven voor waardeloze goederen of vreugden van de wereld. Voer daarom eerst strijd tegen uzelf, opdat u de vrede zult veroveren, opdat Ik u de overwinning zal geven, zodat een juiste en ware vrede u beschoren zal zijn die u gelukzalig maakt, omdat deze mijn geschenk is. Mijn belofte die in vervulling zal gaan voor diegenen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Amen