Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4755
8 oktober 1949

Gelovige gemeente - Tegenwoordigheid van God - Zijn kerk

Waar zich een kleine gemeente vormt die in mijn naam tracht te werken, die zich mijn wil tot richtsnoer neemt en die in het geloof in Mij werken van liefde zal verrichten, die mijn woord opneemt en ook tegenover de medemensen voor mijn liefdesleer opkomt, daar ben Ik voortdurend tegenwoordig en laat mijn geest in deze gemeente werken. Ik zelf ben in hun midden als ze maar van mijn naam melding maken en in het hart voor Mij uitkomen. En zo zal Ik hun gedachten steeds zo sturen dat ze alleen maar de waarheid spreken als ze de medemensen willen onderrichten. Ik zal steeds hun inspanningen zegenen die de zielen van de medemensen gelden. Ik zal voor hen een duidelijk Raadgever en Leider zijn om de kleine gemeente te vergroten. Ik zal hun de mensen toevoeren die in staat zijn mijn woord op te nemen dat verspreid moet worden en steeds zal mijn ondersteuning aan het licht komen doordat Ik de vertegenwoordigers van mijn leer een buitengewone begaafdheid om te onderrichten zal schenken, dus het werkzaam zijn van mijn geest duidelijk te herkennen is. En zo zal ook mijn wil herkenbaar zijn dat het evangelie verspreid moet worden. En wie dus deze wil zal proberen te vervullen, die hoort bij mijn gemeente, mijn kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht.

Mijn kerk zal maar klein zijn, van de echte aanhangers zullen er steeds maar weinig zijn die in alle ernst naar volmaaktheid streven en zo diep gelovig zijn dat ze Mij zelf om hulp vragen en deze hulp verkrijgen in de vorm van mijn woord. Ze zijn gelovig en daarom herkennen ze Mij en gaan de juiste verhouding aan die hun mijn aanwezigheid verzekert. En als Ik bij de mijnen aanwezig ben, kunnen ze Mij ook horen en Ik kan hun mijn wil te kennen geven.

Een gelovige gemeente zal echter nooit alleen voor zichzelf zorgen. Ze zal ook trachten de buitenstaanders binnen te halen en spreekt en werft dus voor Mij en mijn rijk. En zo zegen Ik ze en al hun inspanningen, want hun leden moeten vaststaan in de laatste strijd op deze aarde. Alleen waar Ik zelf aanwezig kan zijn door levend geloof en onbaatzuchtige liefde, daar zullen de mensen de kracht hebben om vol te houden. Want Ik zelf zal ze voortdurend van kracht voorzien, ze zullen voortdurend mijn woord ontvangen. Ik zal met hen spreken en bij wie Ik dus tegenwoordig ben, die zal sterk zijn en Mij trouw blijven tot aan het einde.

Amen