Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4739
15 september 1949

Voor dienaren Gods is elke weg uitgestippeld

De wegen die u zult moeten gaan zijn voor u van eeuwigheid uitgestippeld, daar Ik u heb aangesteld werkzaam te zijn voor Mij en mijn rijk. Zodra u mijn wil bent binnengegaan, is uw denken, willen en handelen ook in overeenstemming met mijn wil en zo is ook elke weg die u gaat door Mij vastgesteld, hoe hij zich aanpast aan de arbeid voor mijn rijk, dat wil zeggen: deze arbeid van u is doorslaggevend voor het verloop van uw aardse leven. Steeds wordt u gelegenheid geboden uw missie uit te voeren en steeds zal Ik u daarheen leiden waar u nodig bent, waar u met succes werkzaam zult kunnen zijn voor mijn rijk, als de wil van de mens u niet afwijst en hij de zegeningen kwijt raakt die u hem thuis wilt brengen.

Niets is toeval en niets is willekeurig wat u meemaakt, zoals alles gebeurt, zo is het mijn wil en daarom zult u nooit een verkeerde weg gaan vanuit eigen schuld, maar waar hij heenleidt, is ook uw werkzaamheid nodig, zelfs wanneer het resultaat minimaal is. Ik zelf waak over uw wegen als u als mijn knechten in mijn opdracht zult willen werken. Ik wijs u de arbeid toe die Ik voor u nodig acht en die u in staat bent te verrichten.

Daarom zult u zonder zorg elke dag kunnen beginnen en beëindigen - u zult niets anders kunnen doen, dan wat mijn wil u heeft voorbeschikt, omdat u zelf hebt afgezien van uw wil, omdat u Mij uw diensten hebt aangeboden in vrije wil en Ik nu deze wil kan sturen, die zich aan Mij ondergeschikt heeft gemaakt. Ik neem u de vrije wil niet af, maar als u hem zelf aan Mij onderwerpt, zult u nu vanzelf, dus vanuit uw wil, dat doen, wat Ik heb voorzien sinds eeuwigheid. En deze zekerheid moet elke aardse zorg van u afnemen, want als Ik uw lot bestuur, zal u zich ook onder mijn hoede kunnen voelen en zeker zijn van de trouwste zorg van uw Vader, zoals u echter ook alles wat u doet niet als willekeurig zult mogen beschouwen, veeleer uitvoert als door Mij in uw hart gelegd en dus steeds in overeenstemming met uw missie waarvoor Ik u in dienst heb genomen, omdat u zelf u aan Mij hebt aangeboden.

Zo zal elke dag verlopen zoals Ik het wil en u zult als het ware uit vrije wil steeds zo handelen zoals mijn wijsheid het van eeuwigheid inzag als nuttig. Dan is het ook mijn wil, en mijn geest zet u ertoe aan dat u mijn wil uitvoert.

De wegen waarover Ik u leid zijn vaak wonderlijk, maar laat u zonder zorg meevoeren. Ik ga voortdurend naast u en zou u nooit meer een weg laten gaan die terzijde voert. Maar op een ding zult u moeten letten, dat u steeds datgene uitvoert waar uw hart u toe dringt, dat u niet tegen het gevoelen van uw hart in handelt, want mijn wil geef Ik u te kennen door het hart. Sla daarom acht op datgene wat u zult willen doen en het zal goed zijn en u succes opleveren en de arbeid voor Mij en mijn rijk zal gezegend zijn.

Amen