Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4728
29 augustus 1949

De gesel van de antichrist

De gesel van de antichrist zal wreed gezwaaid worden boven allen die Mij belijden, zoals ze eertijds ook boven Mij gesuisd heeft voor mijn kruisdood als mens. Maar Ik zal ze van de mijnen afweren, Ik zal ze zelf opvangen en zich laten uitwerken op allen die aan satan toebehoren.

In de rijen van de mijnen zal zijn woeden zeker goed te bemerken zijn, maar zolang het schild van het geloof hen beschut zal hij hun niet veel schade kunnen aandoen. Want weer sta Ik als Beschutting voor hen om af te weren wat ook tegen de mijnen ondernomen wordt. Maar zij herkennen ook de heerschappij van de antichrist en weten dat spoedig het einde komt, en daarmee ook het uur van hun redding. En dat weten geeft hun een kracht die alles laat verdragen.

U zult niet lang meer een vredige tijd hebben, want uur na uur en dag na dag gaat voorbij en de tijd die mijn geest u aangekondigd heeft komt steeds nader. De wereld staat voor een geweldige beving waarvan de gevolgen onbeschrijflijk zijn. En of u ook twijfelt u houdt ze niet meer tegen, u moet u spoedig uitspreken voor- of tegen Mij. Want deze beslissing wordt ook geëist door hem die tegen Mij is en blijft; nog eeuwigheden lang. Hij zal komen voordat Ik kom, hij zal op deze aarde verschijnen door diegene die hem geheelonderhorig is, die hij in bezit neemt en door wie hij zich zal laten zien in al zijn macht.

De mensen zullen zich in drommen bij hem aansluiten, zij zullen hem hun waardering schenken en zich vrijwillig aan hem onderwerpen. Zij zullen hem onderhorig zijn omdat hij als mens op hen inwerkt en hen verblindt door zijn woorden en daden. Hij zal zegevieren omdat allen zich vrijwillig aan hem overgeven en zodoende zal hij grote macht hebben en die gebruiken tegen Mij, en tegen allen die in Mij geloven en Mij belijden. Hij zal tegen Mij vechten dus ook strijd voeren tegen de mijnen, die Mij echter trouw zullen blijven tot aan het einde.

De tijd van de antichrist is nu gekomen, dus zal hij spoedig optreden en u weet dan dat het einde nabij is. Want slechts korte tijd zal hij regeren en omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft zal hij de hel openen en al het boze vrijlaten, hij zal daarmee samenwerken op schandelijke wijze. Maar het uur van zijn val in de diepte is reeds bepaald sinds eeuwigheid, en er zal vervuld worden wat verkondigd is in woord en geschrift.

Amen